Inside back cover v14i1 Inside front cover v14i1 Back issue cover v14i1 Issue cover v14i1

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 14 (1); 2024

Research Papers

Graphic abstract

Bile acid-containing lipid nanoparticles enhance extrahepatic mRNA delivery
Savan K. Patel, Margaret M. Billingsley, Alvin J. Mukalel, Ajay S. Thatte, Alex G. Hamilton, Ningqiang Gong, Rakan El-Mayta, Hannah C. Safford, Maria Merolle, Michael J. Mitchell
Theranostics 2024; 14(1): 1-16. doi:10.7150/thno.89913
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Selective induction of Rab9-dependent alternative mitophagy using a synthetic derivative of isoquinoline alleviates mitochondrial dysfunction and cognitive deficits in Alzheimer's disease models
Jee-Hyun Um, Dong Jin Shin, Se Myeong Choi, Alen Benhur Pravin Nathan, Young Yeon Kim, Da Ye Lee, Dae Jin Jeong, Dong Hyun Kim, Kyung Hwa Kim, Young Hye Kim, Jihoon Nah, Jeong-hee Jeong, Eunhee Yoo, Hwa Kyoung Shin, Hwan Tae Park, Jihoon Jo, Jong Hyun Cho, Jeanho Yun
Theranostics 2024; 14(1): 56-74. doi:10.7150/thno.88718
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

MK8722 initiates early-stage autophagy while inhibiting late-stage autophagy via FASN-dependent reprogramming of lipid metabolism
Luhui Wang, Haiyan Zhu, Zhehao Shi, Bo Chen, Huirong Huang, Ganglian Lin, Jiacheng Li, Haitao Yu, Shihao Xu, Gang Chen, Rongying Ou, Chunxiu Dai
Theranostics 2024; 14(1): 75-95. doi:10.7150/thno.83051
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Reprogramming Exosomes to Escape from Immune Surveillance for Mitochondrial Protection in Hepatic Ischemia-Reperfusion Injury
Shanshan Liu, Xinyu Xiao, La Zhang, Jianwei Wang, Wei Zhao, Haichuan Liu, Rui Liao, Zhi Li, Mengxia Xu, Jiao Guo, Baoyong Zhou, Chengyou Du, Qiling Peng, Ning Jiang
Theranostics 2024; 14(1): 116-132. doi:10.7150/thno.88061
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Peptide receptor radionuclide therapy (PRRT) in metastatic neuroendocrine tumors of unknown primary (CUP-NETs)
Richard P. Baum, Peipei Wang, Vivianne Jakobsson, Tianzhi Zhao, Christiane Schuchardt, Pek-Lan Khong, Jingjing Zhang
Theranostics 2024; 14(1): 133-142. doi:10.7150/thno.88619
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

LCP1 knockdown in monocyte-derived macrophages: mitigating ischemic brain injury and shaping immune cell signaling and metabolism
Yan Wang, Qianqian Yin, Decao Yang, Haojie Jin, Yang Yao, Jibing Song, Cuiying Liu, Yu Nie, Hao Yin, Wei Wang, Baohui Xu, Lixiang Xue, Xunming Ji, Xiaoyuan Chen, Heng Zhao
Theranostics 2024; 14(1): 159-175. doi:10.7150/thno.88678
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Fibroblast-derived extracellular vesicles as trackable efficient transporters of an experimental nanodrug with fibrotic heart and lung targeting
Jorge RuizdelRio, Gabriela Guedes, Danielle Novillo, Elena Lecue, Ana Palanca, Aitziber L. Cortajarena, Ana V. Villar
Theranostics 2024; 14(1): 176-202. doi:10.7150/thno.85409
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Targeting DAD1 gene with CRISPR-Cas9 system transmucosally delivered by fluorinated polylysine nanoparticles for bladder cancer intravesical gene therapy
Dongdong Tang, Yang Yan, Yangyang Li, Yuqing Li, Junqiang Tian, Li Yang, Hui Ding, Ghassan Bashir, Houhong Zhou, Qiuxia Ding, Ran Tao, Shaohua Zhang, Zhiping Wang, Song Wu
Theranostics 2024; 14(1): 203-219. doi:10.7150/thno.88550
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Reprogramming of endothelial gene expression by tamoxifen inhibits angiogenesis and ERα-negative tumor growth
Chanaëlle Fébrissy, Marine Adlanmerini, Christel Péqueux, Frédéric Boudou, Mélissa Buscato, Adrien Gargaros, Silveric Gilardi-Bresson, Khrystyna Boriak, Henrik Laurell, Coralie Fontaine, Benita S. Katzenellenbogen, John A. Katzenellenbogen, Julie Guillermet-Guibert, Jean-François Arnal, Raphaël Metivier, Françoise Lenfant
Theranostics 2024; 14(1): 249-264. doi:10.7150/thno.87306
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Neutrophil-like pH-responsive pro-efferocytic nanoparticles improve neurological recovery by promoting erythrophagocytosis after intracerebral hemorrhage
Linfeng Fan, Lulu Jin, Tianchi Tang, Yonghe Zheng, Zihang Chen, Haopu Lin, Chao Ding, Tingting Wang, Huaijun Chen, Yinghan Guo, Chaoran Xu, Hang Zhou, Xinyan Wu, Xiongjie Fu, Feng Yan, Zhengwei Mao, Gao Chen
Theranostics 2024; 14(1): 283-303. doi:10.7150/thno.90370
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Inactivation of ERK1/2 signaling mediates dysfunction of basal meningeal lymphatic vessels in experimental subdural hematoma
Jiangyuan Yuan, Xuanhui Liu, Meng Nie, Yupeng Chen, Mingqi Liu, Jinhao Huang, Weiwei Jiang, Chuang Gao, Wei Quan, Zhitao Gong, Tangtang Xiang, Xinjie Zhang, Zhuang Sha, Chenrui Wu, Dong Wang, Shenghui Li, Jianning Zhang, Rongcai Jiang
Theranostics 2024; 14(1): 304-323. doi:10.7150/thno.87633
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

In situ theranostic platform combining highly localized magnetic fluid hyperthermia, magnetic particle imaging, and thermometry in 3D
Oliver Buchholz, Kulthisa Sajjamark, Jochen Franke, Huimin Wei, André Behrends, Christian Münkel, Cordula Grüttner, Pierre Levan, Dominik von Elverfeldt, Matthias Graeser, Thorsten Buzug, Sébastien Bär, Ulrich G. Hofmann
Theranostics 2024; 14(1): 324-340. doi:10.7150/thno.86759
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The plasticity of neuropeptide Y-Y1 receptor system on Tac2 neurons contributes to mechanical hyperknesis during chronic itch
Danqing Dai, Tiantian Zhao, Zhen Li, Wanrong Li, Aiwen Chen, Yali Tang, Xiao-Fei Gao, Lize Xiong
Theranostics 2024; 14(1): 363-378. doi:10.7150/thno.89433
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Imaging diagnosis and efficacy monitoring by [89Zr]Zr-DFO-KN035 immunoPET in patients with PD-L1-positive solid malignancies
Huihui He, Xiaowei Qi, Haitian Fu, Jianfeng Xu, Qihuang Zheng, Liping Chen, Yu Zhang, Haiying Hua, Wenhuan Xu, Zhenyu Xu, Xiaoping Chen, Qingjun You, Jianguo Lin, Gang Huang, Yong Mao, Chunjing Yu
Theranostics 2024; 14(1): 392-405. doi:10.7150/thno.87243
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Efficient 3D imaging and pathological analysis of the human lymphoma tumor microenvironment using light-sheet immunofluorescence microscopy
Liting Chen, Jiao Meng, Yao Zhou, Fang Zhao, Yifan Ma, Wenyang Feng, Xingyu Chen, Jin jin, Shimeng Gao, Jianchao Liu, Man Zhang, Aichun Liu, Zhenya Hong, Jiang Tang, Dong Kuang, Liang Huang, Yicheng Zhang, Peng Fei
Theranostics 2024; 14(1): 406-419. doi:10.7150/thno.86221
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Klotho-derived peptide 1 inhibits cellular senescence in the fibrotic kidney by restoring Klotho expression via posttranscriptional regulation
Xiaoyao Zhang, Li Li, Huishi Tan, Xue Hong, Qian Yuan, Fan Fan Hou, Lili Zhou, Youhua Liu
Theranostics 2024; 14(1): 420-435. doi:10.7150/thno.89105
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Vitamin D binding protein (VDBP) hijacks twist1 to inhibit vasculogenic mimicry in hepatocellular carcinoma
Lu-ning Qin, Heng Zhang, Qing-qing Li, Ting Wu, Shan-bin Cheng, Kai-wen Wang, Yue Shi, Hao-ran Ren, Xue-wu Xing, Cheng Yang, Tao Sun
Theranostics 2024; 14(1): 436-450. doi:10.7150/thno.90322
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

Improving susceptibility of neuroendocrine tumors to radionuclide therapies: personalized approaches towards complementary treatments
Susan Richter, Charlotte Steenblock, Alessa Fischer, Sandy Lemm, Christian G. Ziegler, Nicole Bechmann, Svenja Nölting, Jens Pietzsch, Martin Ullrich
Theranostics 2024; 14(1): 17-32. doi:10.7150/thno.87345
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Tumor-on-a-chip models combined with mini-tissues or organoids for engineering tumor tissues
Hanjun Hwangbo, SooJung Chae, Wonjin Kim, Seoyul Jo, Geun Hyung Kim
Theranostics 2024; 14(1): 33-55. doi:10.7150/thno.90093
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Path towards mRNA delivery for cancer immunotherapy from bench to bedside
Wenfei Chen, Yining Zhu, Jinhan He, Xun Sun
Theranostics 2024; 14(1): 96-115. doi:10.7150/thno.89247
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Regulatory mechanisms of circular RNAs during human mesenchymal stem cell osteogenic differentiation
Chiara Mazziotta, Giada Badiale, Christian Felice Cervellera, Mauro Tognon, Fernanda Martini, John Charles Rotondo
Theranostics 2024; 14(1): 143-158. doi:10.7150/thno.89066
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Red blood cells in biology and translational medicine: natural vehicle inspires new biomedical applications
Xueyun Zhang, Yindan Lin, Jinxia Xin, Ying Zhang, Kaiwen Yang, Yan Luo, Ben Wang
Theranostics 2024; 14(1): 220-248. doi:10.7150/thno.87425
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Lymphatic vessels: roles and potential therapeutic intervention in rheumatoid arthritis and osteoarthritis
Siru Zhou, Guangyu Zhao, Ran Chen, Yang Li, Junlan Huang, Liang Kuang, Dali Zhang, Zhijun Li, Haofeng Xu, Wei Xiang, Yangli Xie, Lin Chen, Zhenhong Ni
Theranostics 2024; 14(1): 265-282. doi:10.7150/thno.90940
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The LMIT: Light-mediated minimally-invasive theranostics in oncology
Yingwei Fan, Shuai Liu, Enze Gao, Rui Guo, Guozhao Dong, Yangxi Li, Tianxin Gao, Xiaoying Tang, Hongen Liao
Theranostics 2024; 14(1): 341-362. doi:10.7150/thno.87783
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Endosialin in Cancer: Expression Patterns, Mechanistic Insights, and Therapeutic Approaches
Shiqi Lu, Lunbiao Gan, Tong Lu, Keying Zhang, Jiayu Zhang, Xinjie Wu, Donghui Han, Chao Xu, Shaojie Liu, Fa Yang, Weijun Qin, Weihong Wen
Theranostics 2024; 14(1): 379-391. doi:10.7150/thno.89495
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Popup Image