Inside back cover v14i6 Inside front cover v14i6 Back issue cover v14i6 Issue cover v14i6

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 14 (6); 2024

Research Papers

Graphic abstract

Programming peptide-oligonucleotide nano-assembly for engineering of neoantigen vaccine with potent immunogenicity
Zhichu Xiang, Jianhua Lu, Shangrui Rao, Chenxing Fu, Yuying Yao, Yongdong Yi, Yang Ming, Weijian Sun, Weisheng Guo, Xiaoyuan Chen
Theranostics 2024; 14(6): 2290-2303. doi:10.7150/thno.93395
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

HDAC6-dependent deacetylation of NGF dictates its ubiquitination and maintains primordial follicle dormancy
Tuo Zhang, Yuntong Tong, Rengguang Zhu, Yaoyun Liang, Jixian Zhang, Chujiao Hu, Meina He, Zhu Hu, Zhiyi Shen, Jin Niu, Jingjing Zhang, Yuanyuan Yu, Bangming Jin, Shan Lei, Zhirui Zeng, Yingmin Wu, Zengmei Cheng, Ziwen Xiao, Bing Guo, Shuyun Zhao, Guoqiang Xu, Wei Pan, Tengxiang Chen
Theranostics 2024; 14(6): 2345-2366. doi:10.7150/thno.95164
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Hepatic progenitor cell-originated ductular reaction facilitates liver fibrosis through activation of hedgehog signaling
Yonghong Hu, Xinyu Bao, Zheng Zhang, Long Chen, Yue Liang, Yan Qu, Qun Zhou, Xiaoxi Zhou, Jing Fang, Zhun Xiao, Yadong Fu, Hailin Yang, Wei Liu, Ying Lv, Hongyan Cao, Gaofeng Chen, Jian Ping, Hua Zhang, Yongping Mu, Chenghai Liu, Chao-Po Lin, Jian Wu, Ping Liu, Jiamei Chen
Theranostics 2024; 14(6): 2379-2395. doi:10.7150/thno.91572
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Disturbed flow impairs MerTK-mediated efferocytosis in aortic endothelial cells during atherosclerosis
Jinzi Wu, Shijie Liu, Oishani Banerjee, Hang Shi, Bingzhong Xue, Zufeng Ding
Theranostics 2024; 14(6): 2427-2441. doi:10.7150/thno.93036
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The HSP90 inhibitor HVH-2930 exhibits potent efficacy against trastuzumab-resistant HER2-positive breast cancer
Minsu Park, Eunsun Jung, Jung Min Park, Soeun Park, Dongmi Ko, Juyeon Seo, Seongjae Kim, Kee Dal Nam, Yong Koo Kang, Lee Farrand, Van-Hai Hoang, Cong-Truong Nguyen, Minh Thanh La, Gibeom Nam, Hyun-Ju Park, Jihyae Ann, Jeewoo Lee, Yoon-Jae Kim, Ji Young Kim, Jae Hong Seo
Theranostics 2024; 14(6): 2442-2463. doi:10.7150/thno.93236
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Lipid nanoparticle encapsulated large peritoneal macrophages migrate to the lungs via the systemic circulation in a model of clodronate-mediated lung-resident macrophage depletion
Dhaval Oza, Fernando Ivich, Joshua Pace, Mikyung Yu, Mark Niedre, Mansoor Amiji
Theranostics 2024; 14(6): 2526-2543. doi:10.7150/thno.91062
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Mechanosensitive protein polycystin-1 promotes periosteal stem/progenitor cells osteochondral differentiation in fracture healing
Ran Liu, Yu-Rui Jiao, Mei Huang, Nan-Yu Zou, Chen He, Min Huang, Kai-Xuan Chen, Wen-Zhen He, Ling Liu, Yu-Chen Sun, Zhu-Ying Xia, L. Darryl Quarles, Hai-Lin Yang, Wei-Shan Wang, Zhou-Sheng Xiao, Xiang-Hang Luo, Chang-Jun Li
Theranostics 2024; 14(6): 2544-2559. doi:10.7150/thno.93269
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Exploring the role of combined external beam radiotherapy and targeted radioligand therapy with [177Lu]Lu-PSMA-617 for prostate cancer - from bench to bedside
Daria Arbuznikova, Aikaterini Klotsotyra, Lisa Uhlmann, Lisa-Charlotte Domogalla, Nils Steinacker, Michael Mix, Gabriele Niedermann, Simon K.B. Spohn, Martin T. Freitag, Anca L. Grosu, Philipp T. Meyer, Christian Gratzke, Matthias Eder, Constantinos Zamboglou, Ann-Christin Eder
Theranostics 2024; 14(6): 2560-2572. doi:10.7150/thno.93249
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Hypofractionated radiotherapy combined with lenalidomide improves systemic antitumor activity in mouse solid tumor models
Kateryna Onyshchenko, Ren Luo, Xi Rao, Xuanwei Zhang, Simone Gaedicke, Anca-Ligia Grosu, Elke Firat, Gabriele Niedermann
Theranostics 2024; 14(6): 2573-2588. doi:10.7150/thno.88864
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Siglec-F+ neutrophils in the spleen induce immunosuppression following acute infection
Chaoxiong Liao, Shuhua Luo, Xiaolei Liu, Lina Zhang, Pengyun Xie, Wending Zhou, Yue Lu, Hanhui Zhong, Xuedi Zhang, Ziying Xiong, Xiao Huang, Guixi Mo, Daqing Ma, Jing Tang
Theranostics 2024; 14(6): 2589-2604. doi:10.7150/thno.93812
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

IL4 receptor targeting enables nab-paclitaxel to enhance reprogramming of M2-type macrophages into M1-like phenotype via ROS-HMGB1-TLR4 axis and inhibition of tumor growth and metastasis
Sri Murugan Poongkavithai Vadevoo, Yeoul Kang, Gowri Rangaswamy Gunassekaran, Seok-Min Lee, Min-Sung Park, Dong Gyun Jo, Sang-Kyun Kim, Ho Lee, Won Jong Kim, Byungheon Lee
Theranostics 2024; 14(6): 2605-2621. doi:10.7150/thno.92672
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

NAD+ precursors promote the restoration of spermatogenesis in busulfan-treated mice through inhibiting Sirt2-regulated ferroptosis
Yan-Qin Feng, Xuan Liu, Ning Zuo, Mu-Bin Yu, Wen-Meng Bian, Bao-Quan Han, Zhong-Yi Sun, Massimo De Felici, Wei Shen, Lan Li
Theranostics 2024; 14(6): 2622-2636. doi:10.7150/thno.92416
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Size control of ropivacaine nano/micro-particles by soft-coating with peptide nanosheets for long-acting analgesia
Jing Liu, Weiwei Wu, Fei Peng, Deying Gong, Yi Kang, Yujun Zhang, Congyan Liu, Yuncheng Li, Guoyan Zhao, Feng Qiu, Wensheng Zhang
Theranostics 2024; 14(6): 2637-2655. doi:10.7150/thno.93322
Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

Role of the gut microbiota in tumorigenesis and treatment
Qingya Liu, Yun Yang, Meng Pan, Fan Yang, Yan Yu, Zhiyong Qian
Theranostics 2024; 14(6): 2304-2328. doi:10.7150/thno.91700
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Transglutaminase 2 in diabetes mellitus: Unraveling its multifaceted role and therapeutic implications for vascular complications
Kwon-Soo Ha
Theranostics 2024; 14(6): 2329-2344. doi:10.7150/thno.95742
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Theranostics and artificial intelligence: new frontiers in personalized medicine
Gokce Belge Bilgin, Cem Bilgin, Brian J. Burkett, Jacob J. Orme, Daniel S. Childs, Matthew P. Thorpe, Thorvardur R Halfdanarson, Geoffrey B Johnson, Ayse Tuba Kendi, Oliver Sartor
Theranostics 2024; 14(6): 2367-2378. doi:10.7150/thno.94788
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

From molecules to medicine: thiol selective bioconjugation in synthesis of diagnostic and therapeutic radiopharmaceuticals
Iqra Bibi, Sajid Mushtaq, Kyo Chul Lee, Ji Ae Park, Jung Young Kim
Theranostics 2024; 14(6): 2396-2426. doi:10.7150/thno.95469
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Theranostics - a sure cure for cancer after 100 years?
Yangmeihui Song, Jianhua Zou, E. Alejandro Castellanos, Naomi Matsuura, John A. Ronald, Adam Shuhendler, Wolfgang A Weber, Assaf A. Gilad, Cristina Müller, Timothy H. Witney, Xiaoyuan Chen
Theranostics 2024; 14(6): 2464-2488. doi:10.7150/thno.96675
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Nanotechnology in inflammation: cutting-edge advances in diagnostics, therapeutics and theranostics
Yuting Liu, Ziqi Lin, Yuting Wang, Liuhui Chen, Yuequan Wang, Cong Luo
Theranostics 2024; 14(6): 2490-2525. doi:10.7150/thno.91394
Full text PDF PubMed PMC

Retraction

Retraction of “Universal theranostic CRISPR/Cas13a RNA-editing system for glioma”
Ye Wu, Yunfei Wang, Junhu Zhou, Jianhao Wang, Qi Zhan, Qixue Wang, Eryan Yang, Weili Jin, Fei Tong, Jixing Zhao, Biao Hong, Junrui Liu, Chunsheng Kang
Theranostics 2024; 14(6): 2489. doi:10.7150/thno.96658
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image