Back issue cover v6i9 Issue cover v6i9

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 6 (9); 2016

Editorial

Graphic abstract

Nanostructure-Based Theranostic Systems
Jun Wang, Honggang Cui
Theranostics 2016; 6(9): 1274-1276. doi:10.7150/thno.16479
Full text PDF PubMed PMC

Research Papers

Graphic abstract

Green Tea Catechin-Based Complex Micelles Combined with Doxorubicin to Overcome Cardiotoxicity and Multidrug Resistance
Tangjian Cheng, Jinjian Liu, Jie Ren, Fan Huang, Hanlin Ou, Yuxun Ding, Yumin Zhang, Rujiang Ma, Yingli An, Jianfeng Liu, Linqi Shi
Theranostics 2016; 6(9): 1277-1292. doi:10.7150/thno.15133
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Supramolecular PEGylated Dendritic Systems as pH/Redox Dual-Responsive Theranostic Nanoplatforms for Platinum Drug Delivery and NIR Imaging
Yunkun Li, Yachao Li, Xiao Zhang, Xianghui Xu, Zhijun Zhang, Cheng Hu, Yiyan He, Zhongwei Gu
Theranostics 2016; 6(9): 1293-1305. doi:10.7150/thno.15081
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

HSP90 Inhibitor Encapsulated Photo-Theranostic Nanoparticles for Synergistic Combination Cancer Therapy
Tzu-yin Lin, Wenchang Guo, Qilai Long, Aihong Ma, Qiangqiang Liu, Hongyong Zhang, Yee Huang, Siddarth Chandrasekaran, Chongxian Pan, Kit S. Lam, Yuanpei Li
Theranostics 2016; 6(9): 1324-1335. doi:10.7150/thno.14882
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Accurate Quantification of Disease Markers in Human Serum Using Iron Oxide Nanoparticle-linked Immunosorbent Assay
Linlin Zhang, Sheng Tong, Jun Zhou, Gang Bao
Theranostics 2016; 6(9): 1353-1361. doi:10.7150/thno.16093
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Phenylboronic Acid-Mediated Tumor Targeting of Chitosan Nanoparticles
Xin Wang, Huang Tang, Chongzhi Wang, Jialiang Zhang, Wei Wu, Xiqun Jiang
Theranostics 2016; 6(9): 1378-1392. doi:10.7150/thno.15156
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Serum Stability and Affinity Optimization of an M2 Macrophage-Targeting Peptide (M2pep)
Chayanon Ngambenjawong, Heather H. Gustafson, Julio M. Pineda, Nataly A. Kacherovsky, Maryelise Cieslewicz, Suzie H. Pun
Theranostics 2016; 6(9): 1403-1414. doi:10.7150/thno.15394
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Colorimetric TMPRSS2-ERG Gene Fusion Detection in Prostate Cancer Urinary Samples via Recombinase Polymerase Amplification
Kevin M. Koo, Eugene J.H. Wee, Matt Trau
Theranostics 2016; 6(9): 1415-1424. doi:10.7150/thno.15250
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

In Vivo Visualization of Tumor Antigen-containing Microparticles Generated in Fluorescent-protein-elicited Immunity
Fei Yang, Shun Liu, Xiuli Liu, Lei Liu, Meijie Luo, Shuhong Qi, Guoqiang Xu, Sha Qiao, Xiaohua Lv, Xiangning Li, Ling Fu, Qingming Luo, Zhihong Zhang
Theranostics 2016; 6(9): 1453-1466. doi:10.7150/thno.14145
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

In Vivo Targeting of Metabolically Labeled Cancers with Ultra-Small Silica Nanoconjugates
Hua Wang, Li Tang, Yang Liu, Iwona Teresa Dobrucki, Lawrence W. Dobrucki, Lichen Yin, Jianjun Cheng
Theranostics 2016; 6(9): 1467-1476. doi:10.7150/thno.16003
Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

The Smart Drug Delivery System and Its Clinical Potential
Dong Liu, Fang Yang, Fei Xiong, Ning Gu
Theranostics 2016; 6(9): 1306-1323. doi:10.7150/thno.14858
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Recent Developments of Liposomes as Nanocarriers for Theranostic Applications
Hang Xing, Kevin Hwang, Yi Lu
Theranostics 2016; 6(9): 1336-1352. doi:10.7150/thno.15464
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Targeted Nanotheranostics for Future Personalized Medicine: Recent Progress in Cancer Therapy
Sung Duk Jo, Sook Hee Ku, You-Yeon Won, Sun Hwa Kim, Ick Chan Kwon
Theranostics 2016; 6(9): 1362-1377. doi:10.7150/thno.15335
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Interventional Nanotheranostics of Pancreatic Ductal Adenocarcinoma
Junjie Li, Fengyong Liu, Sanjay Gupta, Chun Li
Theranostics 2016; 6(9): 1393-1402. doi:10.7150/thno.15122
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Clinical Applications of NanoVelcro Rare-Cell Assays for Detection and Characterization of Circulating Tumor Cells
Jie-Fu Chen, Yazhen Zhu, Yi-Tsung Lu, Elisabeth Hodara, Shuang Hou, Vatche G. Agopian, James S. Tomlinson, Edwin M. Posadas, Hsian-Rong Tseng
Theranostics 2016; 6(9): 1425-1439. doi:10.7150/thno.15359
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Generating Cell Targeting Aptamers for Nanotheranostics Using Cell-SELEX
Yifan Lyu, Guang Chen, Dihua Shangguan, Liqin Zhang, Shuo Wan, Yuan Wu, Hui Zhang, Lian Duan, Chao Liu, Mingxu You, Jie Wang, Weihong Tan
Theranostics 2016; 6(9): 1440-1452. doi:10.7150/thno.15666
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image