Inside back cover v10i3 Inside front cover v10i3 Back issue cover v10i3 Issue cover v10i3

◂ Previous issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 10 (3); 2020

Research Papers

Graphic abstract

Activation of JNK and p38 MAPK Mediated by ZDHHC17 Drives Glioblastoma Multiforme Development and Malignant Progression
Xueran Chen, Aijun Hao, Xian Li, Kaiqin Ye, Chenggang Zhao, Haoran Yang, Huihui Ma, Lei Hu, Zhiyang Zhao, Lizhu Hu, Fang Ye, Qiuyan Sun, Huaman Zhang, Hongzhi Wang, Xuebiao Yao, Zhiyou Fang
Theranostics 2020; 10(3): 998-1015. doi:10.7150/thno.40076
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

PTPN13 induces cell junction stabilization and inhibits mammary tumor invasiveness
Mohamed Hamyeh, Florence Bernex, Romain M. Larive, Aurélien Naldi, Serge Urbach, Joelle Simony-Lafontaine, Carole Puech, William Bakhache, Jérome Solassol, Peter J. Coopman, Wiljan J.A.J Hendriks, Gilles Freiss
Theranostics 2020; 10(3): 1016-1032. doi:10.7150/thno.38537
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Fructose-1,6-bisphosphatase loss modulates STAT3-dependent expression of PD-L1 and cancer immunity
Bo Wang, Yingke Zhou, Jun Zhang, Xin Jin, Heshui Wu, Haojie Huang
Theranostics 2020; 10(3): 1033-1045. doi:10.7150/thno.38137
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Deubiquitinase USP28 inhibits ubiquitin ligase KLHL2-mediated uridine-cytidine kinase 1 degradation and confers sensitivity to 5'-azacytidine-resistant human leukemia cells
Heng Zhang, He Huang, Xing Feng, Huiwen Song, Zhiyong Zhang, Aizong Shen, Xingfeng Qiu
Theranostics 2020; 10(3): 1046-1059. doi:10.7150/thno.36503
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Cardio-renal Exosomes in Myocardial Infarction Serum Regulate Proangiogenic Paracrine Signaling in Adipose Mesenchymal Stem Cells
Lei Gao, Shuya Mei, Shuning Zhang, Qing Qin, Hao Li, Yiteng Liao, Huimin Fan, Zhongmin Liu, Hongming Zhu
Theranostics 2020; 10(3): 1060-1073. doi:10.7150/thno.37678
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Modulating the cobalt dose range to manipulate multisystem cooperation in bone environment: a strategy to resolve the controversies about cobalt use for orthopedic applications
Guanqi Liu, Xiaoshuang Wang, Xuan Zhou, Linjun Zhang, Jiaomei Mi, Zhengjie Shan, Baoxin Huang, Zhuofan Chen, Zetao Chen
Theranostics 2020; 10(3): 1074-1089. doi:10.7150/thno.37931
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Formononetin attenuates atherosclerosis via regulating interaction between KLF4 and SRA in apoE-/- mice
Chuanrui Ma, Ronglin Xia, Shu Yang, Lipei Liu, Jing Zhang, Ke Feng, Yuna Shang, Jingtian Qu, Lingwei Li, Ning Chen, Shixin Xu, Wenwen Zhang, Jingyuan Mao, Jihong Han, Yuanli Chen, Xiaoxiao Yang, Yajun Duan, Guanwei Fan
Theranostics 2020; 10(3): 1090-1106. doi:10.7150/thno.38115
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The combination of bevacizumab/Avastin and erlotinib/Tarceva is relevant for the treatment of metastatic renal cell carcinoma: the role of a synonymous mutation of the EGFR receptor
Renaud Grépin, Mélanie Guyot, Aurore Dumond, Jérôme Durivault, Damien Ambrosetti, Jean-François Roussel, Florence Dupré, Hervé Quintens, Gilles Pagès
Theranostics 2020; 10(3): 1107-1121. doi:10.7150/thno.38346
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Specific targeting of PDGFRβ in the stroma inhibits growth and angiogenesis in tumors with high PDGF-BB expression
Maria Tsioumpekou, Sara I. Cunha, Haisha Ma, Aive Åhgren, Jessica Cedervall, Anna-Karin Olsson, Carl-Henrik Heldin, Johan Lennartsson
Theranostics 2020; 10(3): 1122-1135. doi:10.7150/thno.37851
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

High Loading of Hydrophobic and Hydrophilic Agents via Small Immunostimulatory Carrier for Enhanced Tumor Penetration and Combinational Therapy
Jingjing Sun, Yichao Chen, Jieni Xu, Xiangping Song, Zhuoya Wan, Yuqian Du, Weina Ma, Xizhen Li, Lin Zhang, Song Li
Theranostics 2020; 10(3): 1136-1150. doi:10.7150/thno.38287
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Chimeric peptide supramolecular nanoparticles for plectin-1 targeted miRNA-9 delivery in pancreatic cancer
Ying Wu, Yuexiao Tang, Shangzhi Xie, Xiaoxiao Zheng, Shufen Zhang, Jiayan Mao, Baoming Wang, Yuerou Hou, Liqiang Hu, Kequn Chai, Wei Chen
Theranostics 2020; 10(3): 1151-1165. doi:10.7150/thno.38327
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Selective Intratumoral Drug Release and Simultaneous Inhibition of Oxidative Stress by a Highly Reductive Nanosystem and Its Application as an Anti-tumor Agent
Chunqi Zhu, Lihua Luo, Xindong jiang, Mengshi Jiang, Zhenyu Luo, Xiang Li, Weigen Qiu, Zhaolei Jin, Tianxiang Shen, Chunlong Li, Qingpo Li, Yunqing Qiu, Jian You
Theranostics 2020; 10(3): 1166-1180. doi:10.7150/thno.38627
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Targeted destruction of cancer stem cells using multifunctional magnetic nanoparticles that enable combined hyperthermia and chemotherapy
Dandan Liu, Yingcai Hong, Yaping Li, Chong Hu, Tak-Chun Yip, Wai-Kin Yu, Yu Zhu, Chi-Chun Fong, Weimao Wang, Siu-Kie Au, Shubin Wang, Mengsu Yang
Theranostics 2020; 10(3): 1181-1196. doi:10.7150/thno.38989
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Smooth muscle SIRT1 reprograms endothelial cells to suppress angiogenesis after ischemia
Yong-Qing Dou, Peng Kong, Chang-Lin Li, Hong-Xing Sun, Wei-Wei Li, Yuan Yu, Lei Nie, Li-Li Zhao, Sui-Bing Miao, Xiao-Kun Li, Chen Dong, Jin-Wen Zhang, Yang Liu, Xiao-Xia Huo, Kui Chi, Xiang Gao, Ning Zhang, Lin Weng, Hongyuan Yang, Fan Zhang, Mei Han
Theranostics 2020; 10(3): 1197-1212. doi:10.7150/thno.39320
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Proteomic analysis of intracellular protein corona of nanoparticles elucidates nano-trafficking network and nano-bio interactions
Mengmeng Qin, Jian Zhang, Minghui Li, Dan Yang, Dechun Liu, Siyang Song, Jijun Fu, Hua Zhang, Wenbing Dai, Xueqing Wang, Yiguang Wang, Bing He, Qiang Zhang
Theranostics 2020; 10(3): 1213-1229. doi:10.7150/thno.38900
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The Roles of GSK-3β in Regulation of Retinoid Signaling and Sorafenib Treatment Response in Hepatocellular Carcinoma
Shuaishuai Zhang, Weiwei Gao, Juan Tang, Huaifang Zhang, Yuqi Zhou, Jie Liu, Kun Chen, Fangzhou Liu, Wengang Li, Sally K. Y. To, Alice Sze Tsai Wong, Xiao-kun Zhang, Hu Zhou, Jin-Zhang Zeng
Theranostics 2020; 10(3): 1230-1244. doi:10.7150/thno.38711
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Promotion of mitochondrial fusion protects against developmental PBDE-47 neurotoxicity by restoring mitochondrial homeostasis and suppressing excessive apoptosis
Lixin Dong, Pei Li, Kaichao Yang, Luming Liu, Hui Gao, Guoyu Zhou, Qian Zhao, Tao Xia, Aiguo Wang, Shun Zhang
Theranostics 2020; 10(3): 1245-1261. doi:10.7150/thno.40060
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Coating biomimetic nanoparticles with chimeric antigen receptor T cell-membrane provides high specificity for hepatocellular carcinoma photothermal therapy treatment
Weijie Ma, Daoming Zhu, Jinghua Li, Xi Chen, Wei Xie, Xiang Jiang, Long Wu, Ganggang Wang, Yusha Xiao, Zhisu Liu, Fubing Wang, Andrew Li, Dan Shao, Wenfei Dong, Wei Liu, Yufeng Yuan
Theranostics 2020; 10(3): 1281-1295. doi:10.7150/thno.40291
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Lipid oversupply induces CD36 sarcolemmal translocation via dual modulation of PKCζ and TBC1D1: an early event prior to insulin resistance
Bili Zhu, Ming-Yue Li, Quanming Lin, Zhicheng Liang, Qihang Xin, Menghuan Wang, Zhendan He, Xiaomei Wang, Xuli Wu, George G. Chen, Peter CY Tong, Weizhen Zhang, Li-Zhong Liu
Theranostics 2020; 10(3): 1332-1354. doi:10.7150/thno.40021
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Potent antibacterial activity of MSI-1 derived from the magainin 2 peptide against drug-resistant bacteria
Lingman Ma, Xin Xie, Hanhan Liu, Ya Huang, Haomin Wu, Meiling Jiang, Pengfei Xu, Xinyue Ye, Changlin Zhou
Theranostics 2020; 10(3): 1373-1390. doi:10.7150/thno.39157
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Denervation drives skeletal muscle atrophy and induces mitochondrial dysfunction, mitophagy and apoptosis via miR-142a-5p/MFN1 axis
Xiaofan Yang, Pingping Xue, Hongrui Chen, Meng Yuan, Yu Kang, Dominik Duscher, Hans-Günther Machens, Zhenbing Chen
Theranostics 2020; 10(3): 1415-1432. doi:10.7150/thno.40857
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

MicroRNA-204-5p is a tumor suppressor and potential therapeutic target in head and neck squamous cell carcinoma
Zehang Zhuang, Pei Yu, Nan Xie, Yue Wu, Haichao Liu, Ming Zhang, Yifan Tao, Weiwang Wang, Hanqi Yin, Bin Zou, Jinsong Hou, Xiqiang Liu, Jiong Li, Hongzhang Huang, Cheng Wang
Theranostics 2020; 10(3): 1433-1453. doi:10.7150/thno.38507
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Sustained release of dermal papilla-derived extracellular vesicles from injectable microgel promotes hair growth
Yuxin Chen, Junfei Huang, Ruosi Chen, Lunan Yang, Jin Wang, Bingcheng Liu, Lijuan Du, Yanhua Yi, James Jia, Yanwei Xu, Qian Chen, Djakaya Guydidier Ngondi, Yong Miao, Zhiqi Hu
Theranostics 2020; 10(3): 1454-1478. doi:10.7150/thno.39566
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

Imaging-assisted anticancer nanotherapy
Anshuman Dasgupta, Ilaria Biancacci, Fabian Kiessling, Twan Lammers
Theranostics 2020; 10(3): 956-967. doi:10.7150/thno.38288
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Improving nanotherapy delivery and action through image-guided systems pharmacology
Thomas S.C. Ng, Michelle A. Garlin, Ralph Weissleder, Miles A. Miller
Theranostics 2020; 10(3): 968-997. doi:10.7150/thno.37215
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Nanocarrier-mediated antioxidant delivery for liver diseases
Senlin Li, Huiru Li, Xiaoding Xu, Phei Er Saw, Lei Zhang
Theranostics 2020; 10(3): 1262-1280. doi:10.7150/thno.38834
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Nanoscintillator-Mediated X-Ray Induced Photodynamic Therapy for Deep-Seated Tumors: From Concept to Biomedical Applications
Wenjing Sun, Zijian Zhou, Guillem Pratx, Xiaoyuan Chen, Hongmin Chen
Theranostics 2020; 10(3): 1296-1318. doi:10.7150/thno.41578
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

EPR-mediated tumor targeting using ultrasmall-hybrid nanoparticles: From animal to human with theranostic AGuIX nanoparticles
Guillaume Bort, François Lux, Sandrine Dufort, Yannick Crémillieux, Camille Verry, Olivier Tillement
Theranostics 2020; 10(3): 1319-1331. doi:10.7150/thno.37543
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Nanocarrier-based drug combination therapy for glioblastoma
Mengnan Zhao, Demian van Straten, Marike L.D. Broekman, Véronique Préat, Raymond M. Schiffelers
Theranostics 2020; 10(3): 1355-1372. doi:10.7150/thno.38147
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Synthesis and applications of theranostic oligonucleotides carrying multiple fluorine atoms
Valeriy G. Metelev, Alexei A. Bogdanov
Theranostics 2020; 10(3): 1391-1414. doi:10.7150/thno.37936
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Popup Image