Inside back cover v11i13 Inside front cover v11i13 Back issue cover v11i13 Issue cover v11i13

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 11 (13); 2021

Research Papers

Graphic abstract

Temporal analysis of type 1 interferon activation in tumor cells following external beam radiotherapy or targeted radionuclide therapy
Justin C. Jagodinsky, Won Jong Jin, Amber M. Bates, Reinier Hernandez, Joseph J. Grudzinski, Ian R. Marsh, Ishan Chakravarty, Ian S. Arthur, Luke M. Zangl, Ryan J. Brown, Erin J. Nystuen, Sarah E. Emma, Caroline Kerr, Peter M. Carlson, Raghava N. Sriramaneni, Jonathan W. Engle, Eduardo Aluicio-Sarduy, Todd E. Barnhart, Trang Le, KyungMann Kim, Bryan P. Bednarz, Jamey P. Weichert, Ravi B. Patel, Zachary S. Morris
Theranostics 2021; 11(13): 6120-6137. doi:10.7150/thno.54881
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Progressive stretch enhances growth and maturation of 3D stem-cell-derived myocardium
Kun Lu, Thomas Seidel, Xiaochun Cao-Ehlker, Tatjana Dorn, Aarif Mohamed Nazeer Batcha, Christine Maria Schneider, Marie Semmler, Tilmann Volk, Alessandra Moretti, Andreas Dendorfer, Roland Tomasi
Theranostics 2021; 11(13): 6138-6153. doi:10.7150/thno.54999
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Inner retinal injury in experimental glaucoma is prevented upon AAV mediated Shp2 silencing in a caveolin dependent manner
Mojdeh Abbasi, Vivek K. Gupta, Nitin Chitranshi, Veer Gupta, Reza Ranjbaran, Rashi Rajput, Kanishka Pushpitha, Devaraj KB, Yuyi You, Ghasem Hosseini Salekdeh, Robert G. Parton, Mehdi Mirzaei, Stuart L. Graham
Theranostics 2021; 11(13): 6154-6172. doi:10.7150/thno.55472
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

A 9-kDa matricellular SPARC fragment released by cathepsin D exhibits pro-tumor activity in the triple-negative breast cancer microenvironment
Lindsay B Alcaraz, Aude Mallavialle, Timothée David, Danielle Derocq, Frédéric Delolme, Cindy Dieryckx, Caroline Mollevi, Florence Boissière-Michot, Joëlle Simony-Lafontaine, Stanislas Du Manoir, Pitter F. Huesgen, Christopher M. Overall, Sophie Tartare-Deckert, William Jacot, Thierry Chardès, Séverine Guiu, Pascal Roger, Thomas Reinheckel, Catherine Moali, Emmanuelle Liaudet-Coopman
Theranostics 2021; 11(13): 6173-6192. doi:10.7150/thno.58254
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

A panel of selected serum protein biomarkers for the detection of aggressive prostate cancer
Jin Song, Shiyong Ma, Lori J. Sokoll, Rodrigo V. Eguez, Naseruddin Höti, Hui Zhang, Phaedre Mohr, Renu Dua, Dattatraya Patil, Kristen Douglas May, Sierra Williams, Rebecca Arnold, Martin G. Sanda, Daniel W. Chan, Zhen Zhang
Theranostics 2021; 11(13): 6214-6224. doi:10.7150/thno.55676
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Therapeutic effects of dihydroartemisinin in multiple stages of colitis-associated colorectal cancer
Bingjun Bai, Fei Wu, Kangkang Ying, Yuzi Xu, Lina Shan, Yiming Lv, Xing Gao, Dengyong Xu, Jun Lu, Binbin Xie
Theranostics 2021; 11(13): 6225-6239. doi:10.7150/thno.55939
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Deuterium oxide as a contrast medium for real-time MRI-guided endovascular neurointervention
Lin Chen, Jing Liu, Chengyan Chu, Zheng Han, Nirhbay Yadav, Jiadi Xu, Renyuan Bai, Verena Staedtke, Monica Pearl, Piotr Walczak, Peter van Zijl, Miroslaw Janowski, Guanshu Liu
Theranostics 2021; 11(13): 6240-6250. doi:10.7150/thno.55953
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

KAT6A, a novel regulator of β-catenin, promotes tumorigenicity and chemoresistance in ovarian cancer by acetylating COP1
Wenxue Liu, Zhiyan Zhan, Meiying Zhang, Bowen Sun, Qiqi Shi, Fei Luo, Mingda Zhang, Weiwei Zhang, Yanli Hou, Xiuying Xiao, Yanxin Li, Haizhong Feng
Theranostics 2021; 11(13): 6278-6292. doi:10.7150/thno.57455
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

CircUbe3a from M2 macrophage-derived small extracellular vesicles mediates myocardial fibrosis after acute myocardial infarction
Yan Wang, Chaofu Li, Ranzun Zhao, Zhimei Qiu, Changyin Shen, Zhenglong Wang, Weiwei Liu, Wei Zhang, Junbo Ge, Bei Shi
Theranostics 2021; 11(13): 6315-6333. doi:10.7150/thno.52843
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

DEPTOR stabilizes ErbB2 to promote the proliferation and survival of ErbB2-positive breast cancer cells
Yanli Bi, Xiaoyu Chen, Bajin Wei, Linchen Wang, Longyuan Gong, Haomin Li, Xiufang Xiong, Yongchao Zhao
Theranostics 2021; 11(13): 6355-6369. doi:10.7150/thno.51286
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Human endoglin-CD3 bispecific T cell engager antibody induces anti-tumor effect in vivo
Liping Zhong, Wei Shi, Lu Gan, Xiuli Liu, Yu Huo, Pan Wu, Zhikun Zhang, Tao Wu, Hongmei Peng, Yong Huang, Yongxiang Zhao, Yulin Yuan, Zhiming Deng, Hongliang Tang
Theranostics 2021; 11(13): 6393-6406. doi:10.7150/thno.53121
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Neoantigen landscape in metastatic nasopharyngeal carcinoma
Mei Lin, Xiao-Long Zhang, Rui You, Qi Yang, Xiong Zou, Kai Yu, You-Ping Liu, Ru-Hai Zou, Yi-Jun Hua, Pei-Yu Huang, Jin Wang, Qi Zhao, Xiao-Bing Jiang, Jun Tang, Yang-Kui Gu, Tao Yu, Gui-Ping He, Yu-Long Xie, Zhi-Qiang Wang, Ting Liu, Si-Yuan Chen, Zhi-Xiang Zuo, Ming-Yuan Chen
Theranostics 2021; 11(13): 6427-6444. doi:10.7150/thno.53229
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Phosphatidylserine-exposing tumor-derived microparticles exacerbate coagulation and cancer cell transendothelial migration in triple-negative breast cancer
Cong Zhang, Zhuowen Yang, Peng Zhou, Muxin Yu, Baorong Li, Yingmiao Liu, Jiaqi Jin, Wenhui Liu, Haijiao Jing, Jingwen Du, Jie Tian, Zhiyu Zhao, Jianxin wang, Yinzhu Chu, ChunMei Zhang, Valerie A Novakovic, Jialan Shi, Changjun Wu
Theranostics 2021; 11(13): 6445-6460. doi:10.7150/thno.53637
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Single-cell transcriptome profiling reveals vascular endothelial cell heterogeneity in human skin
Qingyang Li, Zhenlai Zhu, Lei Wang, Yiting Lin, Hui Fang, Jie Lei, Tianyu Cao, Gang Wang, Erle Dang
Theranostics 2021; 11(13): 6461-6476. doi:10.7150/thno.54917
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Intelligent phototriggered nanoparticles induce a domino effect for multimodal tumor therapy
Xiao Xu, Chao Han, Can Zhang, Dan Yan, Chunling Ren, Lingyi Kong
Theranostics 2021; 11(13): 6477-6490. doi:10.7150/thno.55708
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Apilimod alters TGFβ signaling pathway and prevents cardiac fibrotic remodeling
Mathieu Cinato, Laurie Guitou, Amira Saidi, Andrei Timotin, Erwan Sperazza, Thibaut Duparc, Sergey N. Zolov, Sai Srinivas Panapakkam Giridharan, Lois S. Weisman, Laurent O. Martinez, Jerome Roncalli, Oksana Kunduzova, Helene Tronchere, Frederic Boal
Theranostics 2021; 11(13): 6491-6506. doi:10.7150/thno.55821
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Targeted delivery of neural progenitor cell-derived extracellular vesicles for anti-inflammation after cerebral ischemia
Tian Tian, Lei Cao, Chuan He, Qing Ye, Ruyu Liang, Weiyan You, Huixin Zhang, Jiahuan Wu, Jinhai Ye, Bakhos A. Tannous, Jun Gao
Theranostics 2021; 11(13): 6507-6521. doi:10.7150/thno.56367
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Targeted inhibition of SIRT6 via engineered exosomes impairs tumorigenesis and metastasis in prostate cancer
Qing Han, Qian Rueben Xie, Fan Li, Yirui Cheng, Tingyu Wu, Yanshuang Zhang, Xin Lu, Alice S.T. Wong, Jianjun Sha, Weiliang Xia
Theranostics 2021; 11(13): 6526-6541. doi:10.7150/thno.53886
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Longitudinal evaluation of a novel BChE PET tracer as an early in vivo biomarker in the brain of a mouse model for Alzheimer disease
Luka Rejc, Vanessa Gómez-Vallejo, Ana Joya, Oscar Moreno, Ander Egimendia, Pilar Castellnou, Xabier Ríos-Anglada, Unai Cossío, Zuriñe Baz, Rossana Passannante, Ignacio Tobalina-Larrea, Pedro Ramos-Cabrer, Albert Giralt, Magdalena Sastre, Estibaliz Capetillo-Zarate, Urban Košak, Damijan Knez, Stanislav Gobec, Mariel Marder, Abraham Martin, Jordi Llop
Theranostics 2021; 11(13): 6542-6559. doi:10.7150/thno.54589
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Organ-specific cholesterol metabolic aberration fuels liver metastasis of colorectal cancer
Kai-Li Zhang, Wen-Wei Zhu, Sheng-Hao Wang, Chao Gao, Jun-Jie Pan, Zun-Guo Du, Lu Lu, Hu-Liang Jia, Qiong-Zhu Dong, Jin-Hong Chen, Ming Lu, Lun-Xiu Qin
Theranostics 2021; 11(13): 6560-6572. doi:10.7150/thno.55609
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Targeting hyperactive TGFBR2 for treating MYOCD deficient lung cancer
Qian Zhou, Wensheng Chen, Zhenzhen Fan, Zhipeng Chen, Jinxia Liang, Guandi Zeng, Lu Liu, Wanting Liu, Tong Yang, Xin Cao, Biao Yu, Meng Xu, Ye-Guang Chen, Liang Chen
Theranostics 2021; 11(13): 6592-6606. doi:10.7150/thno.59816
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

A SCID mouse-human lung xenograft model of SARS-CoV-2 infection
Wenkun Fu, Wei Wang, Lunzhi Yuan, Yanzhen Lin, Xiumin Huang, Rirong Chen, Minping Cai, Che Liu, Liqiang Chen, Ming Zhou, Kun Wu, Huan Zhao, Dequan Pan, Jian Ma, Junping Hong, Bingke Zhai, Yali Zhang, Zhibo Kong, Yingbin Wang, Yixin Chen, Quan Yuan, Huachen Zhu, Tong Cheng, Yi Guan, Ningshao Xia
Theranostics 2021; 11(13): 6607-6615. doi:10.7150/thno.58321
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

TGF-β loaded exosome enhances ischemic wound healing in vitro and in vivo
Ao Shi, Jialun Li, Xinyuan Qiu, Michael Sabbah, Soulmaz Boroumand, Tony Chieh-Ting Huang, Chunfeng Zhao, Andre Terzic, Atta Behfar, Steven L Moran
Theranostics 2021; 11(13): 6616-6631. doi:10.7150/thno.57701
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

EGFR inhibition blocks cancer stem cell clustering and lung metastasis of triple negative breast cancer
Xia Liu, Valery Adorno-Cruz, Ya-Fang Chang, Yuzhi Jia, Madoka Kawaguchi, Nurmaa K. Dashzeveg, Rokana Taftaf, Erika K. Ramos, Emma J. Schuster, Lamiaa El-Shennawy, Dhwani Patel, Youbin Zhang, Massimo Cristofanilli, Huiping Liu
Theranostics 2021; 11(13): 6632-6643. doi:10.7150/thno.57706
Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

The therapeutic potential of inorganic polyphosphate: A versatile physiological polymer to control coronavirus disease (COVID-19)
Hadrian Schepler, Xiaohong Wang, Meik Neufurth, Shunfeng Wang, Heinz C. Schröder, Werner E. G. Müller
Theranostics 2021; 11(13): 6193-6213. doi:10.7150/thno.59535
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Molecular mechanisms of radioactive iodine refractoriness in differentiated thyroid cancer: Impaired sodium iodide symporter (NIS) expression owing to altered signaling pathway activity and intracellular localization of NIS
Ji Min Oh, Byeong-Cheol Ahn
Theranostics 2021; 11(13): 6251-6277. doi:10.7150/thno.57689
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Perspectives on metals-based radioimmunotherapy (RIT): moving forward
Jordan M. White, Freddy E. Escorcia, Nerissa T. Viola
Theranostics 2021; 11(13): 6293-6314. doi:10.7150/thno.57177
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Multifunctional nanoplatforms co-delivering combinatorial dual-drug for eliminating cancer multidrug resistance
Xiao Wei, Mingzhu Song, Weijie Li, Jing Huang, Guang Yang, Yi Wang
Theranostics 2021; 11(13): 6334-6354. doi:10.7150/thno.59342
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Recent progress in nanomedicine for enhanced cancer chemotherapy
Guoqing Wei, Yu Wang, Guang Yang, Yi Wang, Rong Ju
Theranostics 2021; 11(13): 6370-6392. doi:10.7150/thno.57828
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Metal-phenolic networks: facile assembled complexes for cancer theranostics
Wensheng Xie, Zhenhu Guo, Lingyun Zhao, Yen Wei
Theranostics 2021; 11(13): 6407-6426. doi:10.7150/thno.58711
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The role of microRNAs in the osteogenic and chondrogenic differentiation of mesenchymal stem cells and bone pathologies
Maria Rosa Iaquinta, Carmen Lanzillotti, Chiara Mazziotta, Ilaria Bononi, Francesca Frontini, Elisa Mazzoni, Lucia Oton-Gonzalez, John Charles Rotondo, Elena Torreggiani, Mauro Tognon, Fernanda Martini
Theranostics 2021; 11(13): 6573-6591. doi:10.7150/thno.55664
Full text PDF PubMed PMC

Errata

Acidic Microenvironment Up-Regulates Exosomal miR-21 and miR-10b in Early-Stage Hepatocellular Carcinoma to Promote Cancer Cell Proliferation and Metastasis: Erratum
Xiao-Peng Tian, Chen-Yuan Wang, Xiao-Han Jin, Mei Li, Feng-Wei Wang, Wei-Juan Huang, Jing-Ping Yun, Rui-Hua Xu, Qing-Qing Cai, Dan Xie
Theranostics 2021; 11(13): 6522-6523. doi:10.7150/thno.60140
Full text PDF PubMed PMC


Microporous polysaccharide multilayer coated BCP composite scaffolds with immobilised calcitriol promote osteoporotic bone regeneration both in vitro and in vivo: Erratum
Qian Tang, Zhichao Hu, Haiming Jin, Gang Zheng, XingFang Yu, Gang Wu, Haixiao Liu, Zhenzhong Zhu, Huazi Xu, Changqing Zhang, Liyan Shen
Theranostics 2021; 11(13): 6524-6525. doi:10.7150/thno.61641
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image