Inside back cover v11i12 Inside front cover v11i12 Back issue cover v11i12 Issue cover v11i12

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 11 (12); 2021

Research Papers

Graphic abstract

Biomechanical sensing of in vivo magnetic nanoparticle hyperthermia-treated melanoma using magnetomotive optical coherence elastography
Pin-Chieh Huang, Eric J. Chaney, Edita Aksamitiene, Ronit Barkalifa, Darold R. Spillman, Bethany J. Bogan, Stephen A. Boppart
Theranostics 2021; 11(12): 5620-5633. doi:10.7150/thno.55333
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

An exosomal-carried short periostin isoform induces cardiomyocyte proliferation
Carolina Balbi, Giuseppina Milano, Tudor E. Fertig, Edoardo Lazzarini, Sara Bolis, Yoshiaki Taniyama, Fumihiro Sanada, Dario Di Silvestre, Pierluigi Mauri, Mihaela Gherghiceanu, Thomas F. Lüscher, Lucio Barile, Giuseppe Vassalli
Theranostics 2021; 11(12): 5634-5649. doi:10.7150/thno.57243
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Endogenous glutamate determines ferroptosis sensitivity via ADCY10-dependent YAP suppression in lung adenocarcinoma
Xiao Zhang, Keke Yu, Lifang Ma, Zijun Qian, Xiaoting Tian, Yayou Miao, Yongjie Niu, Xin Xu, Susu Guo, Yueyue Yang, Zhixian Wang, Xiangfei Xue, Chuanjia Gu, Wentao Fang, Jiayuan Sun, Yongchun Yu, Jiayi Wang
Theranostics 2021; 11(12): 5650-5674. doi:10.7150/thno.55482
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Nodal-induced L1CAM/CXCR4 subpopulation sustains tumor growth and metastasis in colorectal cancer derived organoids
Donatella Delle Cave, Xavier Hernando-Momblona, Marta Sevillano, Gabriella Minchiotti, Enza Lonardo
Theranostics 2021; 11(12): 5686-5699. doi:10.7150/thno.54027
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Externally triggered smart drug delivery system encapsulating idarubicin shows superior kinetics and enhances tumoral drug uptake and response
Tao Lu, Dieter Haemmerich, Hui Liu, Ann L.B. Seynhaeve, Gerard C. van Rhoon, Adriaan B. Houtsmuller, Timo L.M. ten Hagen
Theranostics 2021; 11(12): 5700-5712. doi:10.7150/thno.55163
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Quantitative self-assembly of pure drug cocktails as injectable nanomedicines for synergistic drug delivery and cancer therapy
Xiaona Chen, Binbin Xie, Lingling Huang, Jianqin Wan, Yuchen Wang, Xiaowei Shi, Yiting Qiao, Haihan Song, Hangxiang Wang
Theranostics 2021; 11(12): 5713-5727. doi:10.7150/thno.55250
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Cytomegalovirus infection is associated with an increase in aortic stiffness in older men which may be mediated in part by CD4 memory T-cells
Frances Kirkham, Alejandra Pera, Amanda M. Simanek, Aalia Bano, George Morrow, Bernhard Reus, Stefano Caserta, Helen E. Smith, Kevin A Davies, Chakravarthi Rajkumar, Florian Kern
Theranostics 2021; 11(12): 5728-5741. doi:10.7150/thno.58356
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Radiation-induced abscopal reproductive effect is driven by TNF-α/p38 MAPK/Rac1 axis in Sertoli cells
Songling Hu, Lin Zhu, Yimeng Song, Xinrui Zhao, Qianping Chen, Yan Pan, Jianghong Zhang, Yang Bai, Haowen Zhang, Chunlin Shao
Theranostics 2021; 11(12): 5742-5758. doi:10.7150/thno.56853
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Homeobox B5 promotes metastasis and poor prognosis in Hepatocellular Carcinoma, via FGFR4 and CXCL1 upregulation
Qin He, Wenjie Huang, Danfei Liu, Tongyue Zhang, Yijun Wang, Xiaoyu Ji, Meng Xie, Mengyu Sun, Dean Tian, Mei Liu, Limin Xia
Theranostics 2021; 11(12): 5759-5777. doi:10.7150/thno.57659
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Multi-omics study reveals that statin therapy is associated with restoration of gut microbiota homeostasis and improvement in outcomes in patients with acute coronary syndrome
Xiaomin Hu, Hanyu Li, Xinyue Zhao, Ruilin Zhou, Honghong Liu, Yueshen Sun, Yue Fan, Yanan Shi, Shanshan Qiao, Shuangjiang Liu, Hongwei Liu, Shuyang Zhang
Theranostics 2021; 11(12): 5778-5793. doi:10.7150/thno.55946
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

MYBL2 disrupts the Hippo-YAP pathway and confers castration resistance and metastatic potential in prostate cancer
Qiji Li, Min Wang, Yanqing Hu, Ensi Zhao, Jun Li, Liangliang Ren, Meng Wang, Yuandong Xu, Qian Liang, Di Zhang, Yingrong Lai, Shaoyu Liu, Xinsheng Peng, Chengming Zhu, Liping Ye
Theranostics 2021; 11(12): 5794-5812. doi:10.7150/thno.56604
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Extracellular vesicles derived from M1 macrophages deliver miR-146a-5p and miR-146b-5p to suppress trophoblast migration and invasion by targeting TRAF6 in recurrent spontaneous abortion
Jinli Ding, Yan Zhang, Xiaopeng Cai, Yi Zhang, Sisi Yan, Jiayu Wang, Sainan Zhang, Tailang Yin, Chaogang Yang, Jing Yang
Theranostics 2021; 11(12): 5813-5830. doi:10.7150/thno.58731
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Saikosaponin D exhibits anti-leukemic activity by targeting FTO/m6A signaling
Kaiju Sun, Yangyang Du, Yuzhu Hou, Mingyue Zhao, Jiajia Li, Yazhe Du, Lingxiao Zhang, Changbao Chen, Hongmei Yang, Fei Yan, Rui Su
Theranostics 2021; 11(12): 5831-5846. doi:10.7150/thno.55574
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The PSMD14 inhibitor Thiolutin as a novel therapeutic approach for esophageal squamous cell carcinoma through facilitating SNAIL degradation
Chao Jing, Xingchen Li, Mengqian Zhou, Shengchi Zhang, Qingchuan Lai, Dandan Liu, Beibei Ye, Linqi Li, Yue Wu, Hong Li, Kai Yue, Peng Chen, Xiaofeng Yao, Yansheng Wu, Yuansheng Duan, Xudong Wang
Theranostics 2021; 11(12): 5847-5862. doi:10.7150/thno.46109
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Engineering protein theranostics using bio-orthogonal asparaginyl peptide ligases
Zhen Wang, Dingpeng Zhang, Xinya Hemu, Side Hu, Janet To, Xiaohong Zhang, Julien Lescar, James P. Tam, Chuan-Fa Liu
Theranostics 2021; 11(12): 5863-5875. doi:10.7150/thno.53615
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Computed tomography imaging of macrophage phagocytic activity in abdominal aortic aneurysm
Jakub Toczek, Parnaz Boodagh, Nowshin Sanzida, Mean Ghim, Mani Salarian, Kiran Gona, Gunjan Kukreja, Saranya Rajendran, Linyan Wei, Jinah Han, Jiasheng Zhang, Jae-Joon Jung, Morven Graham, Xinran Liu, Mehran M. Sadeghi
Theranostics 2021; 11(12): 5876-5888. doi:10.7150/thno.55106
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Synergistic enhancement of tendon-to-bone healing via anti-inflammatory and pro-differentiation effects caused by sustained release of Mg2+/curcumin from injectable self-healing hydrogels
Baojun Chen, Yongping Liang, Jing Zhang, Lang Bai, Meiguang Xu, Qian Han, Xuezhe Han, Jintao Xiu, Meng Li, Xiaoling Zhou, Baolin Guo, Zhanhai Yin
Theranostics 2021; 11(12): 5911-5925. doi:10.7150/thno.56266
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

ZEB1 enhances Warburg effect to facilitate tumorigenesis and metastasis of HCC by transcriptionally activating PFKM
Yanming Zhou, Furong Lin, Tao Wan, Ai Chen, Huihui Wang, Bin Jiang, Wentao Zhao, Shan Liao, Shijie Wang, Guannan Li, Zhenzhen Xu, Jinyang Wang, Jia Zhang, Huanhuan Ma, Donghai Lin, Qinxi Li
Theranostics 2021; 11(12): 5926-5938. doi:10.7150/thno.56490
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Crosstalk between coagulation and complement activation promotes cardiac dysfunction in arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy
Jie Ren, Konstantinos Tsilafakis, Liang Chen, Konstantinos Lekkos, Ioanna Kostavasili, Aimilia Varela, Dennis V. Cokkinos, Constantinos H. Davos, Xiaogang Sun, Jiangping Song, Manolis Mavroidis
Theranostics 2021; 11(12): 5939-5954. doi:10.7150/thno.58160
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Enhanced anti-PD-1 therapy in hepatocellular carcinoma by tumor vascular disruption and normalization dependent on combretastatin A4 nanoparticles and DC101
Xin Bao, Na Shen, Yan Lou, Haiyang Yu, Yue Wang, Linlin Liu, Zhaohui Tang, Xuesi Chen
Theranostics 2021; 11(12): 5955-5969. doi:10.7150/thno.58164
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

A pain killer without analgesic tolerance designed by co-targeting PSD-95-nNOS interaction and α2-containning GABAARs
Jun Li, Lin Zhang, Chu Xu, Ying-Ying Shen, Yu-Hui Lin, Yu Zhang, Hai-Yin Wu, Lei Chang, Ying-Dong Zhang, Rong Chen, Zheng-Ping Zhang, Chun-Xia Luo, Fei Li, Dong-Ya Zhu
Theranostics 2021; 11(12): 5970-5985. doi:10.7150/thno.58364
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Antioxidant activity of mesenchymal stem cell-derived extracellular vesicles restores hippocampal neurons following seizure damage
Qiang Luo, Panpan Xian, Tian Wang, Shengxi Wu, Tangna Sun, Wenting Wang, Bo Wang, Hao Yang, Yanping Yang, Han Wang, Weiping Liu, Qianfa Long
Theranostics 2021; 11(12): 5986-6005. doi:10.7150/thno.58632
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The kynurenine derivative 3-HAA sensitizes hepatocellular carcinoma to sorafenib by upregulating phosphatases
Guifang Gan, Zhaopeng Shi, Chengfang Shangguan, Jieying Zhang, Yuan Yuan, Lei Chen, Weiren Liu, Biao Li, Songshu Meng, Wujun Xiong, Jun Mi
Theranostics 2021; 11(12): 6006-6018. doi:10.7150/thno.59841
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Photosensitizer-driven nanoassemblies of homodimeric prodrug for self-enhancing activation and synergistic chemo-photodynamic therapy
Shenwu Zhang, Ziyue Wang, Zhiqiang Kong, Yuequan Wang, Xuanbo Zhang, Bingjun Sun, Haotian Zhang, Qiming Kan, Zhonggui He, Cong Luo, Jin Sun
Theranostics 2021; 11(12): 6019-6032. doi:10.7150/thno.59065
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Genetic engineering cellular vesicles expressing CD64 as checkpoint antibody carrier for cancer immunotherapy
Liyan Li, Qianwei Miao, Fanqiang Meng, Baoqi Li, Tianyuan Xue, Tianliang Fang, Zhirang Zhang, Jinxie Zhang, Xinyu Ye, Yang Kang, Xingding Zhang, Qian Chen, Xin Liang, Hongbo Chen, Xudong Zhang
Theranostics 2021; 11(12): 6033-6043. doi:10.7150/thno.48868
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Repurposing 18F-FMISO as a PET tracer for translational imaging of nitroreductase-based gene directed enzyme prodrug therapy
Gorka Ruiz de Garibay, Elvira García de Jalón, Endre Stigen, Kjetil B Lund, Mihaela Popa, Ben Davidson, Mireia Mayoral Safont, Cecilie B. Rygh, Heidi Espedal, Torill M Barrett, Bengt Erik Haug, Emmet McCormack
Theranostics 2021; 11(12): 6044-6057. doi:10.7150/thno.55092
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Female mice lacking ERβ display excitatory/inhibitory synaptic imbalance to drive the pathogenesis of temporal lobe epilepsy
Zhongke Wang, Ruxin Xie, Xiaolin Yang, Huachun Yin, Xin Li, Tianyao Liu, Yuanyuan Ma, Junwei Gao, Zhenle Zang, Ruotong Ruan, Yang Li, Kaixuan Huang, Qingbo Chen, Kaifeng Shen, Shengqing Lv, Chunqing Zhang, Hui Yang, Maragret Warner, Jan-Ake Gustafsson, Shiyong Liu, Xiaotang Fan
Theranostics 2021; 11(12): 6074-6089. doi:10.7150/thno.56331
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Mechanically induced integrin ligation mediates intracellular calcium signaling with single pulsating cavitation bubbles
Fenfang Li, Tae Hyun Park, George Sankin, Christopher Gilchrist, Defei Liao, Chon U Chan, Zheng Mao, Brenton D. Hoffman, Pei Zhong
Theranostics 2021; 11(12): 6090-6104. doi:10.7150/thno.56813
Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

Application of mesenchymal stem cell therapy for aging frailty: from mechanisms to therapeutics
Yingqian Zhu, Jianli Ge, Ce Huang, Hailiang Liu, Hua Jiang
Theranostics 2021; 11(12): 5675-5685. doi:10.7150/thno.46436
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

High fat diet, gut microbiome and gastrointestinal cancer
Yao Tong, Huiru Gao, Qiuchen Qi, Xiaoyan Liu, Juan Li, Jie Gao, Peilong Li, Yunshan Wang, Lutao Du, Chuanxin Wang
Theranostics 2021; 11(12): 5889-5910. doi:10.7150/thno.56157
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

MicroRNAs as theranostic markers in cardiac allograft transplantation: from murine models to clinical practice
Jan Novák, Táňa Macháčková, Jan Krejčí, Julie Bienertová-Vašků, Ondřej Slabý
Theranostics 2021; 11(12): 6058-6073. doi:10.7150/thno.56327
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Current and future perspectives on functional molecular imaging in nephro-urology: theranostics on the horizon
Yoshitaka Toyama, Rudolf A. Werner, Camilo A. Ruiz-Bedoya, Alvaro A. Ordonez, Kei Takase, Constantin Lapa, Sanjay K. Jain, Martin G. Pomper, Steven P. Rowe, Takahiro Higuchi
Theranostics 2021; 11(12): 6105-6119. doi:10.7150/thno.58682
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image