Inside back cover v12i9 Inside front cover v12i9 Back issue cover v12i9 Issue cover v12i9

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 12 (9); 2022

Research Papers

Graphic abstract

Highly elastic 3D-printed gelatin/HA/placental-extract scaffolds for bone tissue engineering
JiUn Lee, Dongyun Kim, Chul Ho Jang, Geun Hyung Kim
Theranostics 2022; 12(9): 4051-4066. doi:10.7150/thno.73146
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Wnt4 is crucial for cardiac repair by regulating mesenchymal-endothelial transition via the phospho-JNK/JNK
Wenyan Dong, Yue Zhao, Daqiang Wen, Yingjiong Lin, Chui Zeng, Jingkai Gu, Fan Liao, Ruiqi Li, Xu Zhang, Dianliang Wang, Wenqian Cai, Jinzhu Duan
Theranostics 2022; 12(9): 4110-4126. doi:10.7150/thno.71392
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Exosomal EPHA2 derived from highly metastatic breast cancer cells promotes angiogenesis by activating the AMPK signaling pathway through Ephrin A1-EPHA2 forward signaling
Baoai Han, He Zhang, Ruinan Tian, Hui Liu, Zhaosong Wang, Zhiyong Wang, Jianfei Tian, Yanfen Cui, Sixin Ren, Xiaoyan Zuo, Ran Tian, Ruifang Niu, Fei Zhang
Theranostics 2022; 12(9): 4127-4146. doi:10.7150/thno.72404
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Image-guided drug delivery of nanotheranostics for targeted lung cancer therapy
Xiaoran Yin, Yanan Cui, Richard S. Kim, Wesley R. Stiles, Seung Hun Park, Haoran Wang, Li Ma, Lin Chen, Yoonji Baek, Satoshi Kashiwagi, Kai Bao, Amy Ulumben, Takeshi Fukuda, Homan Kang, Hak Soo Choi
Theranostics 2022; 12(9): 4147-4162. doi:10.7150/thno.72803
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Spatial maps of hepatocellular carcinoma transcriptomes reveal spatial expression patterns in tumor immune microenvironment
Yue-fan Wang, Sheng-xian Yuan, Hui Jiang, Zhi-xuan Li, Hao-zan Yin, Jian Tan, Zhi-hui Dai, Chun-mei Ge, Shu-han Sun, Fu Yang
Theranostics 2022; 12(9): 4163-4180. doi:10.7150/thno.71873
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

APOBEC-mediated mutagenesis is a favorable predictor of prognosis and immunotherapy for bladder cancer patients: evidence from pan-cancer analysis and multiple databases
Run Shi, Xin Wang, Yang Wu, Bin Xu, Tianyu Zhao, Christian Trapp, Xuanbin Wang, Kristian Unger, Cheng Zhou, Shun Lu, Alexander Buchner, Gerald Bastian Schulz, Fengjun Cao, Claus Belka, Chuan Su, Minglun Li, Yongqian Shu
Theranostics 2022; 12(9): 4181-4199. doi:10.7150/thno.73235
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Inflammatory endothelium-targeted and cathepsin responsive nanoparticles are effective against atherosclerosis
Fei Fang, Yinghao Ni, Hongchi Yu, Hongmei Yin, Fan Yang, Chunli Li, Denglian Sun, Tong Pei, Jia Ma, Li Deng, Huaiyi Zhang, Guixue Wang, Song Li, Yang Shen, Xiaoheng Liu
Theranostics 2022; 12(9): 4200-4220. doi:10.7150/thno.70896
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

TGFBI secreted by tumor-associated macrophages promotes glioblastoma stem cell-driven tumor growth via integrin αvβ5-Src-Stat3 signaling
Peng Peng, Hongtao Zhu, Dan Liu, Zirong Chen, Xiaolin Zhang, Zhongyin Guo, Minhai Dong, Lijun Wan, Po Zhang, Guohao Liu, Suojun Zhang, Fangyong Dong, Feng Hu, Fangling Cheng, Shijun Huang, Dongsheng Guo, Bin Zhang, Xingjiang Yu, Feng Wan
Theranostics 2022; 12(9): 4221-4236. doi:10.7150/thno.69605
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Extracellular vesicle-derived miR-144 as a novel mechanism for chronic intermittent hypoxia-induced endothelial dysfunction
Huina Zhang, Lu Peng, Yifan Wang, Wen Zhao, Wayne Bond Lau, Yajing Wang, Yu Li, Yunhui Du, Linyi Li, Yu Huang, Shaoping Nie, Yanwen Qin, Xinliang Ma, Yongxiang Wei
Theranostics 2022; 12(9): 4237-4249. doi:10.7150/thno.69035
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

pH-responsive hybrid platelet membrane-coated nanobomb with deep tumor penetration ability and enhanced cancer thermal/chemodynamic therapy
Huang Yang, Yuan Ding, Zongrui Tong, Xiaohui Qian, Hao Xu, Fenghao Lin, Guoping Sheng, Liangjie Hong, Weilin Wang, Zhengwei Mao
Theranostics 2022; 12(9): 4250-4268. doi:10.7150/thno.68996
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Grafted human ESC-derived astroglia repair spinal cord injury via activation of host anti-inflammatory microglia in the lesion area
Jian Wang, Peng Jiang, Wenbin Deng, Yuhui Sun, Yaobo Liu
Theranostics 2022; 12(9): 4288-4309. doi:10.7150/thno.70929
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

PTRF/Cavin-1 enhances chemo-resistance and promotes temozolomide efflux through extracellular vesicles in glioblastoma
Eryan Yang, Lin Wang, Weili Jin, Xing Liu, Qixue Wang, Ye Wu, Yanli Tan, Yunfei Wang, Xiaoteng Cui, Jixing Zhao, Fei Tong, Biao Hong, Menglin Xiao, Xiaomin Liu, Chuan Fang, Chunsheng Kang
Theranostics 2022; 12(9): 4330-4347. doi:10.7150/thno.71763
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

RNA interference screens discover proteases as synthetic lethal partners of PI3K inhibition in breast cancer cells
Lena Hölzen, Jan Mitschke, Claudia Schönichen, Maria Elena Hess, Sophia Ehrenfeld, Melanie Boerries, Cornelius Miething, Tilman Brummer, Thomas Reinheckel
Theranostics 2022; 12(9): 4348-4373. doi:10.7150/thno.68299
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Targeting type Iγ phosphatidylinositol phosphate kinase overcomes oxaliplatin resistance in colorectal cancer
Minhao Yu, Hao Wang, Wei Zhao, Xiaoxiao Ge, Wei Huang, Fengjuan Lin, Wenbo Tang, Ang Li, Sailiang Liu, Rong-Kun Li, Shu-Heng Jiang, Junli Xue
Theranostics 2022; 12(9): 4386-4398. doi:10.7150/thno.69863
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Dysadherin awakens mechanical forces and promotes colorectal cancer progression
So-Yeon Park, Choong-Jae Lee, Jang-Hyun Choi, Jee-Heun Kim, Won-Jae Lee, Tae-Young Jang, So-El Jeon, Jae-Hyun Kim, Sang-Hee Cho, Ji-Shin Lee, Jeong-Seok Nam
Theranostics 2022; 12(9): 4399-4414. doi:10.7150/thno.72354
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Diabetes impairs cardioprotective function of endothelial progenitor cell-derived extracellular vesicles via H3K9Ac inhibition
Grace Huang, Zhongjian Cheng, Alycia Hildebrand, Chunlin Wang, Maria Cimini, Rajika Roy, Anna Maria Lucchese, Cindy Benedict, Vandana Mallaredy, Ajit Magadum, Darukeshwara Joladarashi, Charan Thej, Carolina Gonzalez, May Trungcao, Venkata Naga Srikanth Garikipati, John W. Elrod, Walter J. Koch, Raj Kishore
Theranostics 2022; 12(9): 4415-4430. doi:10.7150/thno.70821
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The role of Jagged1 as a dynamic switch of cancer cell plasticity in PDAC assembloids
Jae-Il Choi, John Hoon Rim, Sung Ill Jang, Joon Seong Park, Hak Park, Jae Hee Cho, Jong-Baeck Lim
Theranostics 2022; 12(9): 4431-4445. doi:10.7150/thno.71364
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Molecular Imaging-Derived Biomarker of Cardiac Nerve Integrity — Introducing High NET Affinity PET Probe 18F-AF78
Xinyu Chen, Rudolf A. Werner, Kazuhiro Koshino, Naoko Nose, Saskia Mühlig, Steven P Rowe, Martin G. Pomper, Constantin Lapa, Michael Decker, Takahiro Higuchi
Theranostics 2022; 12(9): 4446-4458. doi:10.7150/thno.63205
Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

Aptamers used for molecular imaging and theranostics - recent developments
Lennart Bohrmann, Tobias Burghardt, Charles Haynes, Katayoun Saatchi, Urs O. Häfeli
Theranostics 2022; 12(9): 4010-4050. doi:10.7150/thno.72949
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Current update on theranostic roles of cyclophilin A in kidney diseases
Sudarat Hadpech, Visith Thongboonkerd
Theranostics 2022; 12(9): 4067-4080. doi:10.7150/thno.72948
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Advances in the polymeric delivery of nucleic acid vaccines
Gang Chen, Bowen Zhao, Elena F. Ruiz, Fuwu Zhang
Theranostics 2022; 12(9): 4081-4109. doi:10.7150/thno.70853
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Circular RNAs modulate Hippo-YAP signaling: functional mechanisms in cancer
Javeria Qadir, Feiya Li, Burton B. Yang
Theranostics 2022; 12(9): 4269-4287. doi:10.7150/thno.71708
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Pyroptosis in inflammatory diseases and cancer
Zhiping Rao, Yutong Zhu, Peng Yang, Zhuang Chen, Yuqiong Xia, Chaoqiang Qiao, Weijing Liu, Hongzhang Deng, Jianxiong Li, Pengbo Ning, Zhongliang Wang
Theranostics 2022; 12(9): 4310-4329. doi:10.7150/thno.71086
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Recent advances in understanding the role of HES6 in cancers
Imène Krossa, Thomas Strub, Arnaud Martel, Sacha Nahon-Esteve, Sandra Lassalle, Paul Hofman, Stéphanie Baillif, Robert Ballotti, Corine Bertolotto
Theranostics 2022; 12(9): 4374-4385. doi:10.7150/thno.72966
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Influences of age, race, and sex on extracellular vesicle characteristics
Nicole Noren Hooten, Anjali M. Byappanahalli, Mya Vannoy, Victor Omoniyi, Michele K. Evans
Theranostics 2022; 12(9): 4459-4476. doi:10.7150/thno.72676
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image