Back issue cover v7i8 Issue cover v7i8

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 7 (8); 2017

Research Papers

Graphic abstract

Vandetanib-eluting Radiopaque Beads: In vivo Pharmacokinetics, Safety and Toxicity Evaluation following Swine Liver Embolization
Alban Denys, Peter Czuczman, David Grey, Zainab Bascal, Rhys Whomsley, Hugh Kilpatrick, Andrew L. Lewis
Theranostics 2017; 7(8): 2164-2176. doi:10.7150/thno.19652
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Self-Assembly of Semiconducting-Plasmonic Gold Nanoparticles with Enhanced Optical Property for Photoacoustic Imaging and Photothermal Therapy
Zhen Yang, Jibin Song, Yunlu Dai, Jingyi Chen, Feng Wang, Lisen Lin, Yijing Liu, Fuwu Zhang, Guocan Yu, Zijian Zhou, Wenpei Fan, Wei Huang, Quli Fan, Xiaoyuan Chen
Theranostics 2017; 7(8): 2177-2185. doi:10.7150/thno.20545
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Interleukin-32α Inhibits Endothelial Inflammation, Vascular Smooth Muscle Cell Activation, and Atherosclerosis by Upregulating Timp3 and Reck through suppressing microRNA-205 Biogenesis
Dong Ju Son, Yu Yeon Jung, Young Sik Seo, Heonyong Park, Dong Hun Lee, Sanghyeon Kim, Yoon-Seok Roh, Sang Bae Han, Do Young Yoon, Jin Tae Hong
Theranostics 2017; 7(8): 2186-2203. doi:10.7150/thno.18407
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

E-selectin-targeted Sialic Acid-PEG-dexamethasone Micelles for Enhanced Anti-Inflammatory Efficacy for Acute Kidney Injury
Jing-Bo Hu, Xu-Qi Kang, Jing Liang, Xiao-Juan Wang, Xiao-Ling Xu, Ping Yang, Xiao-Ying Ying, Sai-Ping Jiang, Yong-Zhong Du
Theranostics 2017; 7(8): 2204-2219. doi:10.7150/thno.19571
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

A Paper-Based Device for Performing Loop-Mediated Isothermal Amplification with Real-Time Simultaneous Detection of Multiple DNA Targets
Youngung Seok, Hyou-Arm Joung, Ju-Young Byun, Hyo-Sung Jeon, Su Jeong Shin, Sanghyo Kim, Young-Beom Shin, Hyung Soo Han, Min-Gon Kim
Theranostics 2017; 7(8): 2220-2230. doi:10.7150/thno.18675
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Down-regulated miR-23a Contributes to the Metastasis of Cutaneous Melanoma by Promoting Autophagy
Weinan Guo, Huina Wang, Yuqi Yang, Sen Guo, Weigang Zhang, Yu Liu, Xiuli Yi, Jingjing Ma, Tao Zhao, Lin Liu, Zhe Jian, Ling Liu, Gang Wang, Tianwen Gao, Qiong Shi, Chunying Li
Theranostics 2017; 7(8): 2231-2249. doi:10.7150/thno.18835
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Modulation of Salmonella Tumor-Colonization and Intratumoral Anti-angiogenesis by Triptolide and Its Mechanism
Jianxiang Chen, Yiting Qiao, Bo Tang, Guo Chen, Xiufeng Liu, Bingya Yang, Jing Wei, Xiangyu Zhang, Xiawei Cheng, Pan Du, Wenhui Jiang, Qingang Hu, Zi-Chun Hua
Theranostics 2017; 7(8): 2250-2260. doi:10.7150/thno.18816
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Targeted Delivery to Tumor-associated Pericytes via an Affibody with High Affinity for PDGFRβ Enhances the in vivo Antitumor Effects of Human TRAIL
Ze Tao, Hao Yang, Qiuxiao Shi, Qing Fan, Lin Wan, Xiaofeng Lu
Theranostics 2017; 7(8): 2261-2276. doi:10.7150/thno.19091
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Boosting the Peroxidase-Like Activity of Nanostructured Nickel by Inducing Its 3+ Oxidation State in LaNiO3 Perovskite and Its Application for Biomedical Assays
Xiaoyu Wang, Wen Cao, Li Qin, Tingsheng Lin, Wei Chen, Shichao Lin, Jia Yao, Xiaozhi Zhao, Min Zhou, Cheng Hang, Hui Wei
Theranostics 2017; 7(8): 2277-2286. doi:10.7150/thno.19257
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

NPM1 Mutant Mediated PML Delocalization and Stabilization Enhances Autophagy and Cell Survival in Leukemic Cells
Qin Zou, Shi Tan, Zailin Yang, Qian Zhan, Hongjun Jin, Jingrong Xian, Shuaishuai Zhang, Liyuan Yang, Lu Wang, Ling Zhang
Theranostics 2017; 7(8): 2289-2304. doi:10.7150/thno.19439
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

A Fluorogenic Probe for Ultrafast and Reversible Detection of Formaldehyde in Neurovascular Tissues
Xing-Guang Liang, Bo Chen, Ling-Xiao Shao, Juan Cheng, Ming-Zhu Huang, Yu Chen, Yong-Zhou Hu, Yi-Feng Han, Feng Han, Xin Li
Theranostics 2017; 7(8): 2305-2313. doi:10.7150/thno.19554
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Concurrent Chemoradiotherapy with or without Anti-EGFR-Targeted Treatment for Stage II-IVb Nasopharyngeal Carcinoma: Retrospective Analysis with a Large Cohort and Long Follow-up
Rui You, Yi-Jun Hua, You-Ping Liu, Qi Yang, Yi-Nuan Zhang, Ji-Bin Li, Chao-Feng Li, Xiong Zou, Tao Yu, Jing-Yu Cao, Meng-Xia Zhang, Rou Jiang, Rui Sun, Hao-Yuan Mo, Ling Guo, Ka-Jia Cao, Ai-Hua Lin, Ying Sun, Chao-Nan Qian, Jun Ma, Ming-Yuan Chen
Theranostics 2017; 7(8): 2314-2324. doi:10.7150/thno.19710
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Atg9b Deficiency Suppresses Autophagy and Potentiates Endoplasmic Reticulum Stress-Associated Hepatocyte Apoptosis in Hepatocarcinogenesis
Ning Wang, Hor-Yue Tan, Sha Li, Yibin Feng
Theranostics 2017; 7(8): 2325-2338. doi:10.7150/thno.18225
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

YD277 Suppresses Triple-Negative Breast Cancer Partially Through Activating the Endoplasmic Reticulum Stress Pathway
Zekun Chen, Qiuju Wu, Ye Ding, Wenhui Zhou, Rong Liu, Haiying Chen, Jia Zhou, Jing Feng, Ceshi Chen
Theranostics 2017; 7(8): 2339-2349. doi:10.7150/thno.17555
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Commentary

Modulating microRNAs as Novel Therapeutic Targets in Cardiac Fibrosis
Zhongxiu Chen, Yajiao Li, Ke Dian, Li Rao
Theranostics 2017; 7(8): 2287-2288. doi:10.7150/thno.19286
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Popup Image