Back issue cover v13i5 Issue cover v13i5

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 13 (5); 2023

Research Papers

Graphic abstract

Xeno-free cultured mesenchymal stromal cells release extracellular vesicles with a “therapeutic” miRNA cargo ameliorating cartilage inflammation in vitro
Maria Elisabetta F. Palamà, Simona Coco, Georgina M. Shaw, Daniele Reverberi, Maddalena Ghelardoni, Paola Ostano, Giovanna Chiorino, Laura Sercia, Luana Persano, Maria Cristina Gagliani, Katia Cortese, Dario Pisignano, Josephine Mary Murphy, Chiara Gentili
Theranostics 2023; 13(5): 1470-1489. doi:10.7150/thno.77597
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Epigenetically regulated lncRNAs dissect the intratumoural heterogeneity and facilitate immune evasion of glioblastomas
Dahua Xu, Meng Cao, Bo Wang, Xiaoman Bi, Haiying Zhang, Deng Wu, Chunrui Zhang, Jiankai Xu, Zhizhou Xu, Dehua Zheng, Liyang Chen, Peihu Li, Hong Wang, Yan Liu, Hongyan Jiang, Kongning Li
Theranostics 2023; 13(5): 1490-1505. doi:10.7150/thno.79874
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Cytokine engineered NK-92 therapy to improve persistence and anti-tumor activity
Hyun Young Shin, Seil Jang, Hyeong Jung Woo, Jae-Hee Chung, Woon-Hae Kim, Dongoh Kim, Minju Kang, Yujin Lim, Omer Habib, Jungmin Lee, Sohae Yang, Dae Hee Lee, Minseok S. Kim
Theranostics 2023; 13(5): 1506-1519. doi:10.7150/thno.79942
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Sonodynamic-immunomodulatory nanostimulators activate pyroptosis and remodel tumor microenvironment for enhanced tumor immunotherapy
Zhuang Chen, Weijing Liu, Zuo Yang, Yi Luo, Chaoqiang Qiao, Anna Xie, Qian Jia, Peng Yang, Zhongliang Wang, Ruili Zhang
Theranostics 2023; 13(5): 1571-1583. doi:10.7150/thno.79945
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Development and validation of a nonenhanced CT based radiomics model to detect brown adipose tissue
Junhao Li, Rui Zuo, U. Joseph Schoepf, Joseph P. Griffith, Shiyao Wu, Changsheng Zhou, Xingzhi Chen, Weixiong Tan, Zhen Zhou, Hong Gao, Longjiang Zhang, Guifen Yang
Theranostics 2023; 13(5): 1584-1593. doi:10.7150/thno.81789
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Multiparametric magnetic resonance imaging for radiation therapy response monitoring in soft tissue sarcomas: a histology and MRI co-registration algorithm
Matthias Jung, Balazs Bogner, Thierno D. Diallo, Suam Kim, Philipp Arnold, Hannah Füllgraf, Konrad Kurowski, Peter Bronsert, Pia M. Jungmann, Jurij Kiefer, Daniel Kraus, Philipp Rovedo, Marco Reisert, Steffen U. Eisenhardt, Fabian Bamberg, Matthias Benndorf, Alexander Runkel
Theranostics 2023; 13(5): 1594-1606. doi:10.7150/thno.81938
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Light-triggered photosynthetic engineered bacteria for enhanced-photodynamic therapy by relieving tumor hypoxic microenvironment
Chenyang Yin, ZeKun Wang, Chunxue Dai, Bangjia Yang, Weiyun Wang, Endong Yang, Feng Guo, Cundong Fan, Pu Zhang, Jikui Sun, Dongdong Sun
Theranostics 2023; 13(5): 1632-1648. doi:10.7150/thno.81718
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Alarmin IL-33 orchestrates antitumoral T cell responses to enhance sensitivity to 5-fluorouracil in colorectal cancer
Mengjia Song, Jieying Yang, Muping Di, Ye Hong, Qiuzhong Pan, Yufei Du, Tong Xiang, Juan Liu, Yan Tang, Qijing Wang, Yongqiang Li, Jia He, Hao Chen, Jingjing Zhao, Desheng Weng, Yizhuo Zhang, Jian-Chuan Xia
Theranostics 2023; 13(5): 1649-1668. doi:10.7150/thno.80483
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Ultrasound-controlled MXene-based Schottky heterojunction improves anti-infection and osteogenesis properties
Hongchuan Wang, Na Mu, Yaqi He, Xiaoguang Zhang, Jie Lei, Cao Yang, Liang Ma, Yong Gao
Theranostics 2023; 13(5): 1669-1683. doi:10.7150/thno.81511
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Tumor-derived Cav-1 promotes pre-metastatic niche formation and lung metastasis in breast cancer
Yi Wang, Yuqiu Li, Junpei Zhong, Miao Li, Youjia Zhou, Qing Lin, Siwen Zong, Wenting Luo, Jiayang Wang, Keqin Wang, Jie Wang, Lixia Xiong
Theranostics 2023; 13(5): 1684-1697. doi:10.7150/thno.79250
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Repopulated retinal microglia promote Müller glia reprogramming and preserve visual function in retinal degenerative mice
Xuan Cheng, Hui Gao, Zui Tao, Zhiyuan Yin, Zhe Cha, Xiaona Huang, Yikui Zhang, Yuxiao Zeng, Juncai He, Lingling Ge, Luodan A, Haiwei Xu, Guang-Hua Peng
Theranostics 2023; 13(5): 1698-1715. doi:10.7150/thno.79538
Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

Strategies targeting PD-L1 expression and associated opportunities for cancer combination therapy
Shuangneng Yin, Zhaojun Chen, Dugang Chen, Dan Yan
Theranostics 2023; 13(5): 1520-1544. doi:10.7150/thno.80091
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Nanoparticle formulations for therapeutic delivery, pathogen imaging and theranostic applications in bacterial infections
Lai Jiang, Linyu Ding, Gang Liu
Theranostics 2023; 13(5): 1545-1570. doi:10.7150/thno.82790
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Nasopharyngeal carcinoma ecology theory: cancer as multidimensional spatiotemporal “unity of ecology and evolution” pathological ecosystem
Weiren Luo
Theranostics 2023; 13(5): 1607-1631. doi:10.7150/thno.82690
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Recent advances in fluorescent probes of peroxynitrite: Structural, strategies and biological applications
Jiarao Sun, Xiaoli Cao, Wenjuan Lu, Yongchun Wei, Lingxiu Kong, Wei Chen, Xintian Shao, Yanfeng Wang
Theranostics 2023; 13(5): 1716-1744. doi:10.7150/thno.80529
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image