Inside back cover v9i3 Inside front cover v9i3 Back issue cover v9i3 Issue cover v9i3

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 9 (3); 2019

Research Papers

Graphic abstract

Targeting Anthrax Toxin Receptor 2 Ameliorates Endometriosis Progression
Shih-Chieh Lin, Hsiu-Chi Lee, Ching-Ting Hsu, Yi-Han Huang, Wan-Ning Li, Pei-Ling Hsu, Meng-Hsing Wu, Shaw-Jenq Tsai
Theranostics 2019; 9(3): 620-632. doi:10.7150/thno.30655
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

A Synthetic Receptor as a Specific Antidote for Paraquat Poisoning
Xiangjun Zhang, Xiaoqiu Xu, Shengke Li, Lanlan Li, Jianxiang Zhang, Ruibing Wang
Theranostics 2019; 9(3): 633-645. doi:10.7150/thno.31485
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Nuclear Entry of CRTC1 as Druggable Target of Acquired Pigmentary Disorder
Cheong-Yong Yun, Seung Deok Hong, Young Hee Lee, Jiyeon Lee, Da-Eun Jung, Ga Hyun Kim, Song-Hee Kim, Jae-Kyung Jung, Ki Ho Kim, Heesoon Lee, Jin Tae Hong, Sang-Bae Han, Youngsoo Kim
Theranostics 2019; 9(3): 646-660. doi:10.7150/thno.30276
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

VEGFC acts as a double-edged sword in renal cell carcinoma aggressiveness
Papa Diogop Ndiaye, Maeva Dufies, Sandy Giuliano, Laetitia Douguet, Renaud Grépin, Jérôme Durivault, Philippe Lenormand, Natacha Glisse, Janita Mintcheva, Valérie Vouret-Craviari, Baharia Mograbi, Maud Wurmser, Damien Ambrosetti, Nathalie Rioux-Leclercq, Pascal Maire, Gilles Pagès
Theranostics 2019; 9(3): 661-675. doi:10.7150/thno.27794
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

TBC1D8 Amplification Drives Tumorigenesis through Metabolism Reprogramming in Ovarian Cancer
Min Chen, Xiu-Jie Sheng, Yuan-Yi Qin, Song Zhu, Qing-Xia Wu, Liqing Jia, Nan Meng, Yu-Tian He, Guang-Rong Yan
Theranostics 2019; 9(3): 676-690. doi:10.7150/thno.30224
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Mitochondria-Responsive Drug Release along with Heat Shock Mediated by Multifunctional Glycolipid Micelles for Precise Cancer Chemo-Phototherapy
Yanan Tan, Yun Zhu, Lijuan Wen, Xiqin Yang, Xuan Liu, Tingting Meng, Suhuan Dai, Yuan Ping, Hong Yuan, Fuqiang Hu
Theranostics 2019; 9(3): 691-707. doi:10.7150/thno.31022
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Enhanced Therapeutic Effect of RGD-Modified Polymeric Micelles Loaded With Low-Dose Methotrexate and Nimesulide on Rheumatoid Arthritis
Yunlong Wang, Zhongbing Liu, Ting Li, Lin Chen, Jiayao Lyu, Chunhong Li, Yan Lin, Na Hao, Meiling Zhou, Zhirong Zhong
Theranostics 2019; 9(3): 708-720. doi:10.7150/thno.30418
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Fto Deficiency Reduces Anxiety- and Depression-Like Behaviors in Mice via Alterations in Gut Microbiota
Lijuan Sun, Lanjing Ma, Haohao Zhang, Ying Cao, Chenchen Wang, Nannan Hou, Niu Huang, Karen M. von Deneen, Changhai Zhao, Yupeng Shi, Yan Pan, Meixia Wang, Gang Ji, Yongzhan Nie
Theranostics 2019; 9(3): 721-733. doi:10.7150/thno.31562
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Spatial Distribution of Motor Endplates and its Adaptive Change in Skeletal Muscle
Xiaofeng Yin, Tingting Yu, Bo Chen, Jianyi Xu, Wentao Chen, Yisong Qi, Peixun Zhang, Yusha Li, Yuhui Kou, Yilin Ma, Na Han, Peng Wan, Qingming Luo, Dan Zhu, Baoguo Jiang
Theranostics 2019; 9(3): 734-746. doi:10.7150/thno.28729
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Lectin-Mediated pH-Sensitive Doxorubicin Prodrug for Pre-Targeted Chemotherapy of Colorectal Cancer with Enhanced Efficacy and Reduced Side Effects
Meinan Yao, Xiaotu Ma, Xin Zhang, Linqing Shi, Tianyu Liu, Xiaolong Liang, Huiyun Zhao, Xiaoda Li, Liqiang Li, Hannan Gao, Bing Jia, Fan Wang
Theranostics 2019; 9(3): 747-760. doi:10.7150/thno.29989
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Epigenetic Co-Deregulation of EZH2/TET1 is a Senescence-Countering, Actionable Vulnerability in Triple-Negative Breast Cancer
Yong Yu, Jingjing Qi, Jieyi Xiong, Liping Jiang, Di Cui, Junlin He, Ping Chen, Lianjie Li, Chenjie Wu, Tonghui Ma, Su Shao, Jianjun Wang, Dansong Yu, Bing Zhou, Dongsheng Huang, Clemens A. Schmitt, Ran Tao
Theranostics 2019; 9(3): 761-777. doi:10.7150/thno.29520
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Targeted Drug Delivery and Image-Guided Therapy of Heterogeneous Ovarian Cancer Using HER2-Targeted Theranostic Nanoparticles
Minati Satpathy, Liya Wang, Rafal J. Zielinski, Weiping Qian, Y. Andrew Wang, Aaron M. Mohs, Brad A. Kairdolf, Xin Ji, Jacek Capala, Malgorzata Lipowska, Shuming Nie, Hui Mao, Lily Yang
Theranostics 2019; 9(3): 778-795. doi:10.7150/thno.29964
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

LINC01554-Mediated Glucose Metabolism Reprogramming Suppresses Tumorigenicity in Hepatocellular Carcinoma via Downregulating PKM2 Expression and Inhibiting Akt/mTOR Signaling Pathway
Yin-Li Zheng, Lei Li, Yong-Xun Jia, Bao-Zhu Zhang, Jiang-Chao Li, Ying-Hui Zhu, Meng-Qing Li, Jiao-Zi He, Ting-Ting Zeng, Xiao-Jiao Ban, Yun-Fei Yuan, Yan Li, Xin-Yuan Guan
Theranostics 2019; 9(3): 796-810. doi:10.7150/thno.28992
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

RACK1 Promotes Self-Renewal and Chemoresistance of Cancer Stem Cells in Human Hepatocellular Carcinoma through Stabilizing Nanog
Junxia Cao, Min Zhao, Jian Liu, Xueying Zhang, Yujun Pei, Jingyang Wang, Xiao Yang, Beifen Shen, Jiyan Zhang
Theranostics 2019; 9(3): 811-828. doi:10.7150/thno.29271
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

On the Lipophilic Nature of Autoreactive IgE in Chronic Spontaneous Urticaria
Elisa Lakin, Martin K. Church, Marcus Maurer, Oliver Schmetzer
Theranostics 2019; 9(3): 829-836. doi:10.7150/thno.29902
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Anti-EGF Receptor Aptamer-Guided Co-Delivery of Anti-Cancer siRNAs and Quantum Dots for Theranostics of Triple-Negative Breast Cancer
Min Woo Kim, Hwa Yeon Jeong, Seong Jae Kang, In Ho Jeong, Moon Jung Choi, Young Myoung You, Chan Su Im, In Ho Song, Tae Sup Lee, Jin Suk Lee, Aeju Lee, Yong Serk Park
Theranostics 2019; 9(3): 837-852. doi:10.7150/thno.30228
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Monoclonal Antibody against CXCL1 (HL2401) as a Novel Agent in Suppressing IL6 Expression and Tumoral Growth
Makito Miyake, Hideki Furuya, Sayuri Onishi, Kanani Hokutan, Satoshi Anai, Owen Chan, Sixiang Shi, Kiyohide Fujimoto, Steve Goodison, Weibo Cai, Charles J. Rosser
Theranostics 2019; 9(3): 853-867. doi:10.7150/thno.29553
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Radioembolization of Hepatocellular Carcinoma with Built-In Dosimetry: First in vivo Results with Uniformly-Sized, Biodegradable Microspheres Labeled with 188Re
José Carlos De La Vega, Pedro Luis Esquinas, Cristina Rodríguez-Rodríguez, Mehrdad Bokharaei, Igor Moskalev, David Liu, Katayoun Saatchi, Urs O. Häfeli
Theranostics 2019; 9(3): 868-883. doi:10.7150/thno.29381
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Nanoparticle Binding to Urokinase Receptor on Cancer Cell Surface Triggers Nanoparticle Disintegration and Cargo Release
Shijie Li, Cai Yuan, Jincan Chen, Dan Chen, Zhuo Chen, Wenlie Chen, Shufeng Yan, Ping Hu, Jinping Xue, Rui Li, Ke Zheng, Mingdong Huang
Theranostics 2019; 9(3): 884-899. doi:10.7150/thno.29445
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

CircHMGCS1 Promotes Hepatoblastoma Cell Proliferation by Regulating the IGF Signaling Pathway and Glutaminolysis
Ni Zhen, Song Gu, Ji Ma, Jiabei Zhu, Minzhi Yin, Min Xu, Jing Wang, Nan Huang, Zhongqi Cui, Zhixuan Bian, Fenyong Sun, Qiuhui Pan
Theranostics 2019; 9(3): 900-919. doi:10.7150/thno.29515
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image