Inside back cover v9i6 Inside front cover v9i6 Back issue cover v9i6 Issue cover v9i6

◂ Previous issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 9 (6); 2019

Research Papers

Graphic abstract

Molecular Imaging of Immune Cell Dynamics During De- and Remyelination in the Cuprizone Model of Multiple Sclerosis by [18F]DPA-714 PET and MRI
Bastian Zinnhardt, Michaël Belloy, Inga B. Fricke, Jasmien Orije, Caroline Guglielmetti, Sven Hermann, Stefan Wagner, Michael Schäfers, Annemie Van der Linden, Andreas H. Jacobs
Theranostics 2019; 9(6): 1523-1537. doi:10.7150/thno.32461
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Anti-tumor effects and potential therapeutic response biomarkers in α-emitting meta-211At-astato-benzylguanidine therapy for malignant pheochromocytoma explored by RNA-sequencing
Yasuhiro Ohshima, Nobuaki Kono, Yuichiro Yokota, Shigeki Watanabe, Ichiro Sasaki, Noriko S. Ishioka, Tetsuya Sakashita, Kazuharu Arakawa
Theranostics 2019; 9(6): 1538-1549. doi:10.7150/thno.30353
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Polymerase Chain Reaction using “V” Shape Thermal Cycling Program
Rong Chen, Xue Lu, Mei Li, Gangyi Chen, Yun Deng, Feng Du, Juan Dong, Xin Huang, Xin Cui, Zhuo Tang
Theranostics 2019; 9(6): 1572-1579. doi:10.7150/thno.31986
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Nano-Structural Effects on Gene Transfection: Large, Botryoid-Shaped Nanoparticles Enhance DNA Delivery via Macropinocytosis and Effective Dissociation
Wenyuan Zhang, Xuejia Kang, Bo Yuan, Huiyuan Wang, Tao Zhang, Mingjie Shi, Zening Zheng, Yuanheng Zhang, Chengyuan Peng, Xiaoming Fan, Huaiyu Yang, Youqing Shen, Yongzhuo Huang
Theranostics 2019; 9(6): 1580-1598. doi:10.7150/thno.30302
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Identification of miR-29c and its Target FBXO31 as a Key Regulatory Mechanism in Esophageal Cancer Chemoresistance: Functional Validation and Clinical Significance
Bin Li, Pan Hong, Can-Can Zheng, Wei Dai, Wen-You Chen, Qing-Sheng Yang, Liang Han, Sai Wah Tsao, Kin Tak Chan, Nikki Pui Yue Lee, Simon Law, Li Yan Xu, En Min Li, Kwok Wah Chan, Yan Ru Qin, Xin Yuan Guan, Maria Li Lung, Qing-Yu He, Wen Wen Xu, Annie LM Cheung
Theranostics 2019; 9(6): 1599-1613. doi:10.7150/thno.30372
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

SIRT3-Dependent Mitochondrial Dynamics Remodeling Contributes to Oxidative Stress-Induced Melanocyte Degeneration in Vitiligo
Xiuli Yi, Weinan Guo, Qiong Shi, Yuqi Yang, Weigang Zhang, Xuguang Chen, Pan Kang, Jiaxi Chen, Tingting Cui, Jinyuan Ma, Huina Wang, Sen Guo, Yuqian Chang, Ling Liu, Zhe Jian, Lin Wang, Qian Xiao, Shuli Li, Tianwen Gao, Chunying Li
Theranostics 2019; 9(6): 1614-1633. doi:10.7150/thno.30398
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Pseurotin A Inhibits Osteoclastogenesis and Prevents Ovariectomized-Induced Bone Loss by Suppressing Reactive Oxygen Species
Kai Chen, Pengcheng Qiu, Yu Yuan, Lin Zheng, Jianbo He, Chao Wang, Qiang Guo, Jacob Kenny, Qian Liu, Jinmin Zhao, Junhao Chen, Jennifer Tickner, Shunwu Fan, Xianfeng Lin, Jiake Xu
Theranostics 2019; 9(6): 1634-1650. doi:10.7150/thno.30206
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

A Novel Peptide Interfering with proBDNF-Sortilin Interaction Alleviates Chronic Inflammatory Pain
Idy H.T. Ho, Xiaodong Liu, Yidan Zou, Taian Liu, Wei Hu, Hung Chan, Yuanyuan Tian, Yuchen Zhang, Qing Li, Shanglong Kou, Chee Sam Chan, Tony Gin, Christopher H.K. Cheng, Sunny H. Wong, Jun Yu, Lin Zhang, William K.K. Wu, Matthew T.V. Chan
Theranostics 2019; 9(6): 1651-1665. doi:10.7150/thno.29703
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Membrane Radiolabelling of Exosomes for Comparative Biodistribution Analysis in Immunocompetent and Immunodeficient Mice - A Novel and Universal Approach
Farid N. Faruqu, Julie Tzu-Wen Wang, Lizhou Xu, Luke McNickle, Eden Ming-Yiu Chong, Adam Walters, Mark Gurney, Aled Clayton, Lesley A. Smyth, Robert Hider, Jane Sosabowski, Khuloud T. Al-Jamal
Theranostics 2019; 9(6): 1666-1682. doi:10.7150/thno.27891
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Characterization and Therapeutic Application of Mesenchymal Stem Cells with Neuromesodermal Origin from Human Pluripotent Stem Cells
Huiyan Wang, Dairui Li, Zhichen Zhai, Xiaoran Zhang, Weijun Huang, Xiaoyong Chen, Lihua Huang, Huanyao Liu, Jiaqi Sun, Zhengwei Zou, Yubao Fan, Qiong Ke, Xingqiang Lai, Tao Wang, Xiaoping Li, Huiyong Shen, Andy Peng Xiang, Weiqiang Li
Theranostics 2019; 9(6): 1683-1697. doi:10.7150/thno.30487
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Berberine Protects Glomerular Podocytes via Inhibiting Drp1-Mediated Mitochondrial Fission and Dysfunction
Xin Qin, Yan Zhao, Jing Gong, Wenya Huang, Hao Su, Fen Yuan, Ke Fang, Dingkun Wang, Jingbin Li, Xin Zou, Lijun Xu, Hui Dong, Fuer Lu
Theranostics 2019; 9(6): 1698-1713. doi:10.7150/thno.30640
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Exosomes from M1-Polarized Macrophages Enhance Paclitaxel Antitumor Activity by Activating Macrophages-Mediated Inflammation
Piaopiao Wang, Huihui Wang, Qianqian Huang, Can Peng, Liang Yao, Hong Chen, Zhen Qiu, Yifan Wu, Lei Wang, Weidong Chen
Theranostics 2019; 9(6): 1714-1727. doi:10.7150/thno.30716
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

MMP-2-Controlled Transforming Micelles for Heterogeneic Targeting and Programmable Cancer Therapy
Zihua Wang, Yuehua Wang, Xiangqian Jia, Qiuju Han, Yixia Qian, Qian Li, Junfeng Xiang, Qian Wang, Zhiyuan Hu, Weizhi Wang
Theranostics 2019; 9(6): 1728-1740. doi:10.7150/thno.30915
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

A Novel TNF-α-Targeting Aptamer for TNF-α-Mediated Acute Lung Injury and Acute Liver Failure
Wei-Yun Lai, Jen-Wei Wang, Bo-Tsang Huang, Emily Pei-Ying Lin, Pan-Chyr Yang
Theranostics 2019; 9(6): 1741-1751. doi:10.7150/thno.30972
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Convection-Enhanced Delivery of a Virus-Like Nanotherapeutic Agent with Dual-Modal Imaging for Besiegement and Eradication of Brain Tumors
Hao-Han Pang, Pin-Yuan Chen, Kuo-Chen Wei, Chiun-Wei Huang, Yow-Ling Shiue, Chiung-Yin Huang, Hung-Wei Yang
Theranostics 2019; 9(6): 1752-1763. doi:10.7150/thno.30977
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Composition-Tunable Ultrasmall Manganese Ferrite Nanoparticles: Insights into their In Vivo T1 Contrast Efficacy
Yuqing Miao, Qian Xie, Huan Zhang, Jing Cai, Xiaoli Liu, Ju Jiao, Shanshuang Hu, Anujit Ghosal, Yu Yang, Haiming Fan
Theranostics 2019; 9(6): 1764-1776. doi:10.7150/thno.31233
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Therapeutic Targeting of BRD4 in Head Neck Squamous Cell Carcinoma
Yaping Wu, Yanling Wang, Pengfei Diao, Wei Zhang, Jin Li, Han Ge, Yue Song, Zhongwu Li, Dongmiao Wang, Laikui Liu, Hongbing Jiang, Jie Cheng
Theranostics 2019; 9(6): 1777-1793. doi:10.7150/thno.31581
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

H2Se Induces Reductive Stress in HepG2 Cells and Activates Cell Autophagy by Regulating the Redox of HMGB1 Protein under Hypoxia
Xiaohong Pan, Xiaoxiao Song, Cheng Wang, Tingting Cheng, Dongrui Luan, Kehua Xu, Bo Tang
Theranostics 2019; 9(6): 1794-1808. doi:10.7150/thno.31841
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Water-Mediated Nanostructures for Enhanced MRI: Impact of Water Dynamics on Relaxometric Properties of Gd-DTPA
Franca De Sarno, Alfonso Maria Ponsiglione, Maria Russo, Anna Maria Grimaldi, Ernesto Forte, Paolo Antonio Netti, Enza Torino
Theranostics 2019; 9(6): 1809-1824. doi:10.7150/thno.27313
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Review

Graphic abstract

Strategies for Image-Guided Therapy, Surgery, and Drug Delivery Using Photoacoustic Imaging
Colman Moore, Jesse V. Jokerst
Theranostics 2019; 9(6): 1550-1571. doi:10.7150/thno.32362
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Popup Image