Inside back cover v9i7 Inside front cover v9i7 Back issue cover v9i7 Issue cover v9i7

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 9 (7); 2019

Research Papers

Graphic abstract

Gold Clusters Prevent Inflammation-Induced Bone Erosion through Inhibiting the Activation of NF-κB Pathway
Qing Yuan, Fuping Gao, Yawen Yao, Pengju Cai, Xiangchun Zhang, Jinling Yuan, Kaixiao Hou, Liang Gao, Xiaojun Ren, Xueyun Gao
Theranostics 2019; 9(7): 1825-1836. doi:10.7150/thno.31893
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

An Optogenetic Controllable T Cell System for Hepatocellular Carcinoma Immunotherapy
Bixing Zhao, Yingchao Wang, Xionghong Tan, Xiaoyuan Zheng, Fei Wang, Kun Ke, Cuilin Zhang, Naishun Liao, Yuan Dang, Yingjun Shi, Youshi Zheng, Yunzhen Gao, Qin Li, Xiaolong Liu, Jingfeng Liu
Theranostics 2019; 9(7): 1837-1850. doi:10.7150/thno.27051
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Fully Automated, Label-Free Isolation of Extracellular Vesicles from Whole Blood for Cancer Diagnosis and Monitoring
Vijaya Sunkara, Chi-Ju Kim, Juhee Park, Hyun-Kyung Woo, Dongyoung Kim, Hong Koo Ha, Mi-Hyun Kim, Youlim Son, Jae-Ryong Kim, Yoon-Kyoung Cho
Theranostics 2019; 9(7): 1851-1863. doi:10.7150/thno.32438
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

miR-26a Limits Muscle Wasting and Cardiac Fibrosis through Exosome-Mediated microRNA Transfer in Chronic Kidney Disease
Bin Wang, Aiqing Zhang, Haidong Wang, Janet D. Klein, Lin Tan, Ze-Mu Wang, Jie Du, Nawazish Naqvi, Bi-Cheng Liu, Xiaonan H. Wang
Theranostics 2019; 9(7): 1864-1877. doi:10.7150/thno.29579
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Dioscin Alleviates Crystalline Silica-Induced Pulmonary Inflammation and Fibrosis through Promoting Alveolar Macrophage Autophagy
Sitong Du, Chao Li, Yiping Lu, Xue Lei, Yiting Zhang, Siyi Li, Fangwei Liu, Ying Chen, Dong Weng, Jie Chen
Theranostics 2019; 9(7): 1878-1892. doi:10.7150/thno.29682
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Tumor Chemo-Radiotherapy with Rod-Shaped and Spherical Gold Nano Probes: Shape and Active Targeting Both Matter
Lu Zhang, Huilan Su, Haolu Wang, Qian Li, Xiao Li, Chuanqing Zhou, Jia Xu, Yimin Chai, Xiaowen Liang, Liqin Xiong, Chunfu Zhang
Theranostics 2019; 9(7): 1893-1908. doi:10.7150/thno.30523
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

HMGB1-Induced p62 Overexpression Promotes Snail-Mediated Epithelial-Mesenchymal Transition in Glioblastoma Cells via the Degradation of GSK-3β
Hong Li, Junjie Li, Guozhong Zhang, Qian Da, Lei Chen, Shishi Yu, Qiang Zhou, Zhijian Weng, Zong Xin, Linyong Shi, Liyi Ma, Annie Huang, Songtao Qi, Yuntao Lu
Theranostics 2019; 9(7): 1909-1922. doi:10.7150/thno.30578
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Repurposing Ponatinib as a Potent Agent against KIT Mutant Melanomas
Yong Han, Ziyue Gu, Jing Wu, Xiaojuan Huang, Rong Zhou, Chaoji Shi, Wenjie Tao, Lizhen Wang, Yanan Wang, Guoyu Zhou, Jiang Li, Zhiyuan Zhang, Shuyang Sun
Theranostics 2019; 9(7): 1952-1964. doi:10.7150/thno.30890
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Acidic Microenvironment Up-Regulates Exosomal miR-21 and miR-10b in Early-Stage Hepatocellular Carcinoma to Promote Cancer Cell Proliferation and Metastasis
Xiao-Peng Tian, Chen-Yuan Wang, Xiao-Han Jin, Mei Li, Feng-Wei Wang, Wei-Juan Huang, Jing-Ping Yun, Rui-Hua Xu, Qing-Qing Cai, Dan Xie
Theranostics 2019; 9(7): 1965-1979. doi:10.7150/thno.30958
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Hyaluronic Acid Oligosaccharides Improve Myocardial Function Reconstruction and Angiogenesis against Myocardial Infarction by Regulation of Macrophages
Ning Wang, Chao Liu, Xinxin Wang, Tao He, Lu Li, Xiuqi Liang, Li Wang, Linjiang Song, Yuquan Wei, Qinjie Wu, Changyang Gong
Theranostics 2019; 9(7): 1980-1992. doi:10.7150/thno.31073
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

DNAzyme Catalyzed Tyramide Depositing Reaction for In Situ Imaging of Protein Status on the Cell Surface
Lulu Xu, Shengchun Liu, Tiantian Yang, Yifan Shen, Yuhong Zhang, Lizhen Huang, Lutan Zhang, Shijia Ding, Fangzhou Song, Wei Cheng
Theranostics 2019; 9(7): 1993-2002. doi:10.7150/thno.31943
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Tolerizing CTL by Sustained Hepatic PD-L1 Expression Provides a New Therapy Approach in Mouse Sepsis
Andreas von Knethen, Anne Schäfer, Laura Kuchler, Tilo Knape, Urs Christen, Edith Hintermann, Beate Fißlthaler, Katrin Schröder, Ralf P. Brandes, Berit Genz, Kerstin Abshagen, Brigitte M. Pützer, Lisa K. Sha, Andreas Weigert, Shahzad N. Syed, Martin Schulz, Ajay M. Shah, Andreas Ernst, Mateusz Putyrski, Fabian Finkelmeier, Marina Pesic, Florian Greten, Michael Hogardt, Volkhard A. J. Kempf, Sandra Gunne, Michael J. Parnham, Bernhard Brüne
Theranostics 2019; 9(7): 2003-2016. doi:10.7150/thno.28057
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Mitochondrial Transfer from Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells to Motor Neurons in Spinal Cord Injury Rats via Gap Junction
Heyangzi Li, Chao Wang, Teng He, Tengfei Zhao, Ying-ying Chen, Yue-liang Shen, Xiaoming Zhang, Lin-lin Wang
Theranostics 2019; 9(7): 2017-2035. doi:10.7150/thno.29400
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

UBE2C, Directly Targeted by miR-548e-5p, Increases the Cellular Growth and Invasive Abilities of Cancer Cells Interacting with the EMT Marker Protein Zinc Finger E-box Binding Homeobox 1/2 in NSCLC
Dan Jin, Jiwei Guo, Yan Wu, Jing Du, Xiaohong Wang, Jiajia An, Baoguang Hu, Lingqun Kong, Weihua Di, Wansheng Wang
Theranostics 2019; 9(7): 2036-2055. doi:10.7150/thno.32738
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Non-invasive diagnosis of early-stage lung cancer using high-throughput targeted DNA methylation sequencing of circulating tumor DNA (ctDNA)
Wenhua Liang, Yue Zhao, Weizhe Huang, Yangbin Gao, Weihong Xu, Jinsheng Tao, Meng Yang, Lequn Li, Wei Ping, Hui Shen, Xiangning Fu, Zhiwei Chen, Peter W. Laird, Xuyu Cai, Jian-Bing Fan, Jianxing He
Theranostics 2019; 9(7): 2056-2070. doi:10.7150/thno.28119
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Pharmacologic modulation of nasal epithelium augments neural stem cell targeting of glioblastoma
Drew Spencer, Dou Yu, Ramin A. Morshed, Gina Li, Katarzyna C. Pituch, David X. Gao, Nicola Bertolino, Daniele Procissi, Maciej S. Lesniak, Irina V. Balyasnikova
Theranostics 2019; 9(7): 2071-2083. doi:10.7150/thno.29581
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

HOXB13 networking with ABCG1/EZH2/Slug mediates metastasis and confers resistance to cisplatin in lung adenocarcinoma patients
Jun Zhan, Peng Wang, Shuai Li, Jiagui Song, Huiying He, Yunling Wang, Zhaofei Liu, Fan Wang, Hua Bai, Weigang Fang, Quan Du, Min Ye, Zhijie Chang, Jie Wang, Hongquan Zhang
Theranostics 2019; 9(7): 2084-2099. doi:10.7150/thno.29463
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Gastric cancer cells escape metabolic stress via the DLC3/MACC1 axis
Li Lin, Yantan Liu, Changqie Pan, Junhao Zhang, Yang Zhao, Ruoyang Shao, Zhenhua Huang, Yuqi Su, Min Shi, Jianping Bin, Yulin Liao, Nailin Li, Chunlin Wang, Wangjun Liao
Theranostics 2019; 9(7): 2100-2114. doi:10.7150/thno.29538
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Agonist c-Met Monoclonal Antibody Augments the Proliferation of hiPSC-derived Hepatocyte-Like Cells and Improves Cell Transplantation Therapy for Liver Failure in Mice
Lunzhi Yuan, Yali Zhang, Xuan Liu, Yao Chen, Liang Zhang, Jiali Cao, Xiaoling Li, Mingfeng Wang, Kun Wu, Jun Zhang, Gang Liu, Qiyi Tang, Quan Yuan, Tong Cheng, Ningshao Xia
Theranostics 2019; 9(7): 2115-2128. doi:10.7150/thno.30009
Full text PDF PubMed PMC

Review

Graphic abstract

Berberine in Cardiovascular and Metabolic Diseases: From Mechanisms to Therapeutics
Xiaojun Feng, Antoni Sureda, Samineh Jafari, Zahra Memariani, Devesh Tewari, Giuseppe Annunziata, Luigi Barrea, Sherif T.S. Hassan, Karel Šmejkal, Milan Malaník, Alice Sychrová, Davide Barreca, Lovro Ziberna, Mohamad Fawzi Mahomoodally, Gokhan Zengin, Suowen Xu, Seyed Mohammad Nabavi, Ai-Zong Shen
Theranostics 2019; 9(7): 1923-1951. doi:10.7150/thno.30787
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image