Back issue cover v8i9 Issue cover v8i9

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 8 (9); 2018

Research Papers

Graphic abstract

Companion Diagnostic 64Cu-Liposome Positron Emission Tomography Enables Characterization of Drug Delivery to Tumors and Predicts Response to Cancer Nanomedicines
Helen Lee, Daniel Gaddy, Manuela Ventura, Nicholas Bernards, Raquel de Souza, Dmitri Kirpotin, Thomas Wickham, Jonathan Fitzgerald, Jinzi Zheng, Bart S. Hendriks
Theranostics 2018; 8(9): 2300-2312. doi:10.7150/thno.21670
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

A Novel Theranostic Combination of Near-infrared Fluorescence Imaging and Laser Irradiation Targeting c-KIT for Gastrointestinal Stromal Tumors
Shota Fujimoto, Naoki Muguruma, Koichi Okamoto, Takeshi Kurihara, Yasushi Sato, Yoshihiko Miyamoto, Shinji Kitamura, Hiroshi Miyamoto, Takahiro Taguchi, Koichi Tsuneyama, Tetsuji Takayama
Theranostics 2018; 8(9): 2313-2328. doi:10.7150/thno.22027
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Targeting CPT1A-mediated fatty acid oxidation sensitizes nasopharyngeal carcinoma to radiation therapy
Zheqiong Tan, Lanbo Xiao, Min Tang, Fang Bai, Jiangjiang Li, Liling Li, Feng Shi, Namei Li, Yueshuo Li, Qianqian Du, Jingchen Lu, Xinxian Weng, Wei Yi, Hanwen Zhang, Jia Fan, Jian Zhou, Qiang Gao, José N. Onuchic, Ann M. Bode, Xiangjian Luo, Ya Cao
Theranostics 2018; 8(9): 2329-2347. doi:10.7150/thno.21451
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

A novel USP9X substrate TTK contributes to tumorigenesis in non-small-cell lung cancer
Xiangling Chen, Chengli Yu, Jing Gao, Hongwen Zhu, Binghai Cui, Tao Zhang, Yanting Zhou, Qian Liu, Han He, Ruoxuan Xiao, Ruimin Huang, Hua Xie, Daming Gao, Hu Zhou
Theranostics 2018; 8(9): 2348-2360. doi:10.7150/thno.22901
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Efficient delivery of nucleic acid molecules into skin by combined use of microneedle roller and flexible interdigitated electroporation array
Dong Huang, Deyao Zhao, Xiaoxia Wang, Chunhui Li, Tongren Yang, Lili Du, Zewen Wei, Qiang Cheng, Huiqing Cao, Zicai Liang, Yuanyu Huang, Zhihong Li
Theranostics 2018; 8(9): 2361-2376. doi:10.7150/thno.23438
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

A Supramolecular Approach for Liver Radioembolization
Silvia J. Spa, Mick M. Welling, Matthias N. van Oosterom, Daphne D. D. Rietbergen, Mark C. Burgmans, Willem Verboom, Jurriaan Huskens, Tessa Buckle, Fijs W. B. van Leeuwen
Theranostics 2018; 8(9): 2377-2386. doi:10.7150/thno.23567
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Resveratrol counteracts bone loss via mitofilin-mediated osteogenic improvement of mesenchymal stem cells in senescence-accelerated mice
Ya-Jie Lv, Yi Yang, Bing-Dong Sui, Cheng-Hu Hu, Pan Zhao, Li Liao, Ji Chen, Li-Qiang Zhang, Tong-Tao Yang, Shao-Feng Zhang, Yan Jin
Theranostics 2018; 8(9): 2387-2406. doi:10.7150/thno.23620
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Imaging, myeloid precursor immortalization, and genome editing for defining mechanisms of leukocyte recruitment in vivo
Sandra Gran, Lisa Honold, Olesja Fehler, Stefanie Zenker, Sarah Eligehausen, Michael T. Kuhlmann, Edwin Geven, Martijn van den Bosch, Peter van Lent, Christoph Spiekermann, Sven Hermann, Thomas Vogl, Michael Schäfers, Johannes Roth
Theranostics 2018; 8(9): 2407-2423. doi:10.7150/thno.23632
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

High-Discrimination Factor Nanosensor Based on Tetrahedral DNA Nanostructures and Gold Nanoparticles for Detection of MiRNA-21 in Live Cells
Shulian Bai, Bangtian Xu, Yongcan Guo, Juhui Qiu, Wen Yu, Guoming Xie
Theranostics 2018; 8(9): 2424-2434. doi:10.7150/thno.23852
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Harmine enhances type H vessel formation and prevents bone loss in ovariectomized mice
Jie Huang, Hao Yin, Shan-Shan Rao, Ping-Li Xie, Xu Cao, Tai Rao, Shu-Ying Liu, Zhen-Xing Wang, Jia Cao, Yin Hu, Yan Zhang, Juan Luo, Yi-Juan Tan, Zheng-Zhao Liu, Ben Wu, Xiong-Ke Hu, Tuan-Hui Chen, Chun-Yuan Chen, Hui Xie
Theranostics 2018; 8(9): 2435-2446. doi:10.7150/thno.22144
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Soluble CD146 is a predictive marker of pejorative evolution and of sunitinib efficacy in clear cell renal cell carcinoma
Maeva Dufies, Marie Nollet, Damien Ambrosetti, Wael Traboulsi, Julien Viotti, Delphine Borchiellini, Renaud Grépin, Julien Parola, Sandy Giuliano, Dominique Helley-Russick, Karim Bensalah, Alain Ravaud, Jean-Christophe Bernhard, Renaud Schiappa, Nathalie Bardin, Françoise Dignat-George, Nathalie Rioux-Leclercq, Stephane Oudard, Sylvie Négrier, Jean-Marc Ferrero, Emmanuel Chamorey, Marcel Blot-Chabaud, Gilles Pagès
Theranostics 2018; 8(9): 2447-2458. doi:10.7150/thno.23002
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Endogenous IgG-based affinity-controlled release of TRAIL exerts superior antitumor effects
Hao Yang, Yanru Feng, Huawei Cai, Dianlong Jia, Heng Li, Ze Tao, Yi Zhong, Zhao Li, Qiuxiao Shi, Lin Wan, Lin Li, Xiaofeng Lu
Theranostics 2018; 8(9): 2459-2476. doi:10.7150/thno.23880
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Graphene oxide sensitizes cancer cells to chemotherapeutics by inducing early autophagy events, promoting nuclear trafficking and necrosis
Kuan-Chen Lin, Mei-Wei Lin, Mu-Nung Hsu, Guan Yu-Chen, Yu-Chan Chao, Hsing-Yu Tuan, Chi-Shiun Chiang, Yu-Chen Hu
Theranostics 2018; 8(9): 2477-2487. doi:10.7150/thno.24173
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Safety of panitumumab-IRDye800CW and cetuximab-IRDye800CW for fluorescence-guided surgical navigation in head and neck cancers
Rebecca W. Gao, Nutte Teraphongphom, Esther de Boer, Nynke S. van den Berg, Vasu Divi, Michael J. Kaplan, Nicholas J. Oberhelman, Steven S. Hong, Elissa Capes, A. Dimitrios Colevas, Jason M. Warram, Eben L. Rosenthal
Theranostics 2018; 8(9): 2488-2495. doi:10.7150/thno.24487
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

First-in-human study of PET and optical dual-modality image-guided surgery in glioblastoma using 68Ga-IRDye800CW-BBN
Deling Li, Jingjing Zhang, Chongwei Chi, Xiong Xiao, Junmei Wang, Lixin Lang, Iqbal Ali, Gang Niu, Liwei Zhang, Jie Tian, Nan Ji, Zhaohui Zhu, Xiaoyuan Chen
Theranostics 2018; 8(9): 2508-2520. doi:10.7150/thno.25599
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

CAPG enhances breast cancer metastasis by competing with PRMT5 to modulate STC-1 transcription
Sheng Huang, Yayun Chi, Yi Qin, Ziliang Wang, Bingqiu Xiu, Yonghui Su, Rong Guo, Liang Guo, Hefen Sun, Chujia Zeng, Shuling Zhou, Xin Hu, Sheng Liu, Zhimin Shao, Zhaohui Wu, Wei Jin, Jiong Wu
Theranostics 2018; 8(9): 2549-2564. doi:10.7150/thno.22523
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

MicroRNA-378 suppresses myocardial fibrosis through a paracrine mechanism at the early stage of cardiac hypertrophy following mechanical stress.
Jie Yuan, Haibo Liu, Wei Gao, Li Zhang, Yong Ye, Lingyan Yuan, Zhiwen Ding, Jian Wu, Le Kang, Xiaoyi Zhang, Xiaoyan Wang, Guoping Zhang, Hui Gong, Aijun Sun, Xiangdong Yang, Ruizhen Chen, Zhaoqiang Cui, Junbo Ge, Yunzeng Zou
Theranostics 2018; 8(9): 2565-2582. doi:10.7150/thno.22878
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Establishing sheep as an experimental species to validate ultrasound-mediated blood-brain barrier opening for potential therapeutic interventions
Matthew Pelekanos, Gerhard Leinenga, Mostafa Odabaee, Maryam Odabaee, Siamak Saifzadeh, Roland Steck, Jürgen Götz
Theranostics 2018; 8(9): 2583-2602. doi:10.7150/thno.22852
Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

Encoding activities of non-coding RNAs
Yanan Pang, Chuanbin Mao, Shanrong Liu
Theranostics 2018; 8(9): 2496-2507. doi:10.7150/thno.24677
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Surface impact on nanoparticle-based magnetic resonance imaging contrast agents
Weizhong Zhang, Lin Liu, Hongmin Chen, Kai Hu, Ian Delahunty, Shi Gao, Jin Xie
Theranostics 2018; 8(9): 2521-2548. doi:10.7150/thno.23789
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image