Inside back cover v9i12 Inside front cover v9i12 Back issue cover v9i12 Issue cover v9i12

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 9 (12); 2019

Research Papers

Graphic abstract

Versatile and Finely Tuned Albumin Nanoplatform based on Click Chemistry
Ji Yong Park, Myung Geun Song, Kyu Wan Kim, Nadeem Ahmed Lodhi, Jin Yeong Choi, Young Ju Kim, Jung Young Kim, Hyewon Chung, Chiwoo Oh, Yun-Sang Lee, Keon Wook Kang, Hyung-Jun Im, Seung Hyeok Seok, Dong Soo Lee, Edmund E. Kim, Jae Min Jeong
Theranostics 2019; 9(12): 3398-3409. doi:10.7150/thno.33143
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

O-GlcNAc modification of Sox2 regulates self-renewal in pancreatic cancer by promoting its stability
Nikita S Sharma, Vineet K Gupta, Patricia Dauer, Kousik Kesh, Roey Hadad, Bhuwan Giri, Anjali Chandra, Vikas Dudeja, Chad Slawson, Santanu Banerjee, Selwyn M Vickers, Ashok Saluja, Sulagna Banerjee
Theranostics 2019; 9(12): 3410-3424. doi:10.7150/thno.32615
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Knockdown of NEAT1 induces tolerogenic phenotype in dendritic cells by inhibiting activation of NLRP3 inflammasome
Maomao Zhang, Yang Zheng, Yong Sun, Shuang Li, Liangqi Chen, Xiangyuan Jin, Xinyu Hou, Xianglan Liu, Qi Chen, Jing Li, Mingyang Liu, Xianghui Zheng, Yongxiang Zhang, Jian Wu, Bo Yu
Theranostics 2019; 9(12): 3425-3442. doi:10.7150/thno.33178
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Carbon-gold hybrid nanoprobes for real-time imaging, photothermal/photodynamic and nanozyme oxidative therapy
Amin Zhang, Shaojun Pan, Yuhui Zhang, Jie Chang, Jin Cheng, Zhicheng Huang, Tianliang Li, Chunlei Zhang, Jesus Martinez de la Fuentea, Qian Zhang, Daxiang Cui
Theranostics 2019; 9(12): 3443-3458. doi:10.7150/thno.33266
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

RUNX2 overexpression and PTEN haploinsufficiency cooperate to promote CXCR7 expression and cellular trafficking, AKT hyperactivation and prostate tumorigenesis
Yang Bai, Yinhui Yang, Yuqian Yan, Jian Zhong, Alexandra M. Blee, Yunqian Pan, Tao Ma, R. Jeffrey Karnes, Rafael Jimenez, Wanhai Xu, Haojie Huang
Theranostics 2019; 9(12): 3459-3475. doi:10.7150/thno.33292
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Regularized reconstruction of digital time-of-flight 68Ga-PSMA-11 PET/CT for the detection of recurrent disease in prostate cancer patients
Elin Lindström, Irina Velikyan, Naresh Regula, Ali Alhuseinalkhudhur, Anders Sundin, Jens Sörensen, Mark Lubberink
Theranostics 2019; 9(12): 3476-3484. doi:10.7150/thno.31970
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Molecularly annotation of mouse avatar models derived from patients with colorectal cancer liver metastasis
Jingyuan Wang, Baocai Xing, Wei Liu, Jian Li, Xicheng Wang, Juan Li, Jing Yang, Congcong Ji, Zhongwu Li, Bin Dong, Jing Gao, Lin Shen
Theranostics 2019; 9(12): 3485-3500. doi:10.7150/thno.32033
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Identification of a rhodanine derivative BML-260 as a potent stimulator of UCP1 expression
Zhuanghui Feng, Yuda Wei, Yongxian Zhang, Yan Qiu, Xiaojian Liu, Li Su, Ningning Liang, Huiyong Yin, Qiurong Ding
Theranostics 2019; 9(12): 3501-3514. doi:10.7150/thno.31951
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

GSH Activated Biotin-tagged Near-Infrared Probe for Efficient Cancer Imaging
Ruiying Guo, Feng Huang, Bo Zhang, Youyou Yan, Jinxin Che, Yizhen Jin, Yuxin Zhuang, Rong Dong, Yangling Li, Biqin Tan, Rui Song, Yongzhou Hu, Xiaowu Dong, Xin Li, Nengming Lin
Theranostics 2019; 9(12): 3515-3525. doi:10.7150/thno.32742
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Circular RNAs negatively regulate cancer stem cells by physically binding FMRP against CCAR1 complex in hepatocellular carcinoma
Yan-Jing Zhu, Bo Zheng, Gui-Juan Luo, Xu-Kai Ma, Xin-Yuan Lu, Xi-Meng Lin, Shuai Yang, Qing Zhao, Tong Wu, Zhi-Xuan Li, Xiao-Long Liu, Rui Wu, Jing-Feng Liu, Yang Ge, Li Yang, Hong-Yang Wang, Lei Chen
Theranostics 2019; 9(12): 3526-3540. doi:10.7150/thno.32796
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Polo-Like Kinase 1 phosphorylates and stabilizes KLF4 to promote tumorigenesis in nasopharyngeal carcinoma
Jia Mai, Zhuo-Yan Zhong, Gui-Fang Guo, Xiu-Xing Chen, Yan-Qun Xiang, Xuan Li, Hai-Liang Zhang, Yu-Hong Chen, Xue-Lian Xu, Rui-Yan Wu, Yan Yu, Zhi-Ling Li, Xiao-Dan Peng, Yun Huang, Li-Huan Zhou, Gong-Kan Feng, Xiang Guo, Rong Deng, Xiao-Feng Zhu
Theranostics 2019; 9(12): 3541-3554. doi:10.7150/thno.32908
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Laser brain cancer surgery in a xenograft model guided by optical coherence tomography
Nitesh Katta, Arnold D Estrada, Austin B McElroy, Aleksandra Gruslova, Meagan Oglesby, Andrew G Cabe, Marc D Feldman, RY Declan Fleming, Andrew J Brenner, Thomas E Milner
Theranostics 2019; 9(12): 3555-3564. doi:10.7150/thno.31811
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Regulated Delayed Shigella flexneri 2a O-antigen Synthesis in Live Recombinant Salmonella enterica Serovar Typhimurium Induces Comparable Levels of Protective Immune Responses with Constitutive Antigen Synthesis System
Huali Su, Qing Liu, Shifeng Wang, Roy Curtiss, Qingke Kong
Theranostics 2019; 9(12): 3565-3579. doi:10.7150/thno.33046
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

An in situ microenvironmental nano-regulator to inhibit the proliferation and metastasis of 4T1 tumor
Huijuan Zhang, Xiaoge Zhang, Yanping Ren, Fang Cao, Lin Hou, Zhenzhong Zhang
Theranostics 2019; 9(12): 3580-3594. doi:10.7150/thno.33141
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Endocytosis-mediated mitochondrial transplantation: Transferring normal human astrocytic mitochondria into glioma cells rescues aerobic respiration and enhances radiosensitivity
Chao Sun, Xiongxiong Liu, Bing Wang, Zhenhua Wang, Yang Liu, Cuixia Di, Jing Si, Hongyan Li, Qingfeng Wu, Dan Xu, Ji Li, Gang Li, Yupei Wang, Fang Wang, Hong Zhang
Theranostics 2019; 9(12): 3595-3607. doi:10.7150/thno.33100
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Disease-specific primed human adult stem cells effectively ameliorate experimental atopic dermatitis in mice
Byung-Chul Lee, Jae-Jun Kim, Jin Young Lee, Insung Kang, Nari Shin, Seung-Eun Lee, Soon Won Choi, Je-Yoel Cho, Hyung-Sik Kim, Kyung-Sun Kang
Theranostics 2019; 9(12): 3608-3621. doi:10.7150/thno.32945
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

SCARNA10, a nuclear-retained long non-coding RNA, promotes liver fibrosis and serves as a potential biomarker
Kun Zhang, Yawei Han, Zhimei Hu, Zhen Zhang, Shuai Shao, Qingbin Yao, Lina Zheng, Jingzhao Wang, Xiaohui Han, Yu Zhang, Ting Chen, Zhi Yao, Tao Han, Wei Hong
Theranostics 2019; 9(12): 3622-3638. doi:10.7150/thno.32935
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Integration of metabolomics and expression of enolase-phosphatase 1 links to hepatocellular carcinoma progression
Hao Zhuang, Zhaoyan Qiang, Xiaowen Shao, Huan Wang, Yamei Dang, Zun Wang, Fei Wu, Wen Wei, Yongmei Li
Theranostics 2019; 9(12): 3639-3652. doi:10.7150/thno.31693
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Prospective non-invasive evaluation of CXCR4 expression for the diagnosis of MALT lymphoma using [68Ga]Ga-Pentixafor-PET/MRI
Alexander R. Haug, Asha Leisser, Wolfgang Wadsak, Markus Mitterhauser, Sarah Pfaff, S. Kropf, Hans-Juergen Wester, Marcus Hacker, Markus Hartenbach, Barbara Kiesewetter-Wiederkehr, Markus Raderer, Marius E. Mayerhoefer
Theranostics 2019; 9(12): 3653-3658. doi:10.7150/thno.31032
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

RIP3 promotes colitis-associated colorectal cancer by controlling tumor cell proliferation and CXCL1-induced immune suppression
Zhen-Yu Liu, Ming Zheng, Yi-Ming Li, Xin-Yu Fan, Jian-Chao Wang, Zhu-Chun Li, Hai-Jiao Yang, Jing-Min Yu, Jian Cui, Jian-Li Jiang, Juan Tang, Zhi-Nan Chen
Theranostics 2019; 9(12): 3659-3673. doi:10.7150/thno.32126
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Popup Image