Inside back cover v12i4 Inside front cover v12i4 Back issue cover v12i4 Issue cover v12i4

◂ Previous issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 12 (4); 2022

Research Papers

Graphic abstract

CD40- and 41BB-specific antibody fusion proteins with PDL1 blockade-restricted agonism
Juliane Medler, Kirstin Kucka, Vinicio Melo, Tengyu Zhang, Stefan von Rotenhan, Jakob Ulrich, Edwin Bremer, Michael Hudecek, Andreas Beilhack, Harald Wajant
Theranostics 2022; 12(4): 1486-1499. doi:10.7150/thno.66119
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

KDM1A promotes thyroid cancer progression and maintains stemness through the Wnt/β-catenin signaling pathway
Wei Zhang, Xianhui Ruan, Yaoshuang Li, Jingtai Zhi, Linfei Hu, Xiukun Hou, Xianle Shi, Xin Wang, Jinpeng Wang, Weike Ma, Pengfei Gu, Xiangqian Zheng, Ming Gao
Theranostics 2022; 12(4): 1500-1517. doi:10.7150/thno.66142
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

GKRP-dependent modulation of feeding behavior by tanycyte-released monocarboxylates
Magdiel Salgado, Roberto Elizondo-Vega, Pablo S Villar, Macarena Konar, Scarlet Gallegos, Estefanía Tarifeño-Saldivia, Patricia Luz-Crawford, Luis G. Aguayo, Ricardo C. Araneda, Elena Uribe, María Ángeles García-Robles
Theranostics 2022; 12(4): 1518-1536. doi:10.7150/thno.66634
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

12 overexpression in hepatocytes by ER stress exacerbates acute liver injury via ROCK1-mediated miR-15a and ALOX12 dysregulation
Jihoon Tak, Yun Seok Kim, Tae Hyun Kim, Gil-Chun Park, Shin Hwang, Sang Geon Kim
Theranostics 2022; 12(4): 1570-1588. doi:10.7150/thno.67722
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

PPAR-γ integrates obesity and adipocyte clock through epigenetic regulation of Bmal1
Shuai Wang, Yanke Lin, Lu Gao, Zemin Yang, Jingpan Lin, Shujing Ren, Feng Li, Jing Chen, Zhigang Wang, Zhiyong Dong, Pinghua Sun, Baojian Wu
Theranostics 2022; 12(4): 1589-1606. doi:10.7150/thno.69054
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

A multi-omics approach to identify molecular alterations in a mouse model of heart failure
Xiang Zhou, Shuchen Zhang, Yiheng Zhao, Wenjing Wang, Hao Zhang
Theranostics 2022; 12(4): 1607-1620. doi:10.7150/thno.68232
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Piezo1-mediated mechanosensation in bone marrow macrophages promotes vascular niche regeneration after irradiation injury
Xiaomei Zhang, Lijia Hou, Fengjie Li, Weiwei Zhang, Chun Wu, Lixin Xiang, Jiuxuan Li, Luping Zhou, Xiaojie Wang, Yang Xiang, Yanni Xiao, Shengwen Calvin Li, Li Chen, Qian Ran, Zhongjun Li
Theranostics 2022; 12(4): 1621-1638. doi:10.7150/thno.64963
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Overexpression of S100A9 in obesity impairs macrophage differentiation via TLR4-NFkB-signaling worsening inflammation and wound healing
Sandra Franz, Anastasia Ertel, Kathrin M Engel, Jan C. Simon, Anja Saalbach
Theranostics 2022; 12(4): 1659-1682. doi:10.7150/thno.67174
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Comprehensive characterization of the epigenetic landscape in Multiple Myeloma
Elina Alaterre, Sara Ovejero, Laurie Herviou, Hugues de Boussac, Giorgio Papadopoulos, Marta Kulis, Stéphanie Boireau, Nicolas Robert, Guilhem Requirand, Angélique Bruyer, Guillaume Cartron, Laure Vincent, Anne Marie Martinez, José Ignacio Martin-Subero, Giacomo Cavalli, Jerome Moreaux
Theranostics 2022; 12(4): 1715-1729. doi:10.7150/thno.54453
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Enhancing autophagy maturation with CCZ1-MON1A complex alleviates neuropathology and memory defects in Alzheimer disease models
Cui-Zan Cai, Xu-Xu Zhuang, Qi Zhu, Ming-Yue Wu, Huanxing Su, Xiao-jin Wang, Ashok Iyaswamy, Zhenyu Yue, Qian Wang, Bin Zhang, Yu Xue, Jieqiong Tan, Min Li, Huanhuan He, Jia-Hong Lu
Theranostics 2022; 12(4): 1738-1755. doi:10.7150/thno.64148
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

A light-driven dual-nanotransformer with deep tumor penetration for efficient chemo-immunotherapy
Jiahui Peng, Fangman Chen, Yulu Liu, Fan Zhang, Lei Cao, Qiannan You, Dian Yang, Zhimin Chang, Mingfeng Ge, Li Li, Zheng Wang, Qian Mei, Dan Shao, Meiwan Chen, Wen-Fei Dong
Theranostics 2022; 12(4): 1756-1768. doi:10.7150/thno.68756
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

A super-stable homogeneous Lipiodol-hydrophilic chemodrug formulation for treatment of hepatocellular carcinoma
Pan He, En Ren, Biaoqi Chen, Hu Chen, Hongwei Cheng, Xing Gao, Xiaoliu Liang, Hao Liu, Jingdong Li, Bo Li, Aizheng Chen, Chengchao Chu, Xiaoyuan Chen, Jingsong Mao, Yang Zhang, Gang Liu
Theranostics 2022; 12(4): 1769-1782. doi:10.7150/thno.68456
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Re-engineering the inner surface of ferritin nanocage enables dual drug payloads for synergistic tumor therapy
Zhuoran Wang, Yue Zhao, Shuai Zhang, Xuehui Chen, Guoming Sun, Baoli Zhang, Bing Jiang, Yili Yang, Xiyun Yan, Kelong Fan
Theranostics 2022; 12(4): 1800-1815. doi:10.7150/thno.68459
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Exosome-mediated delivery of RBP-J decoy oligodeoxynucleotides ameliorates hepatic fibrosis in mice
Fei He, Wei-Na Li, Xin-Xin Li, Kang-Yi Yue, Juan-Li Duan, Bai Ruan, Jing-Jing Liu, Ping Song, Zhen-Sheng Yue, Kai-Shan Tao, Lin Wang
Theranostics 2022; 12(4): 1816-1828. doi:10.7150/thno.69885
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Endothelial PPARδ facilitates the post-ischemic vascular repair through interaction with HIF1α
Yalan Wu, Xiaolong Tang, Sharen Lee, Huiling Hong, Xiaoyun Cao, Chi Wai Lau, Baohua Liu, Ajay Chawla, Ronald Ching Wan Ma, Yu Huang, Kathy O Lui, Xiao Yu Tian
Theranostics 2022; 12(4): 1855-1869. doi:10.7150/thno.69017
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The peroxisome proliferator-activated receptor agonist rosiglitazone specifically represses tumour metastatic potential in chromatin inaccessibility-mediated FABP4-deficient gastric cancer
Qi-Yue Chen, Xiao-Bo Huang, Ya-Jun Zhao, Hua-Gen Wang, Jia-Bin Wang, Li-Chao Liu, Ling-Qian Wang, Qing Zhong, Jian-Wei Xie, Jian-Xian Lin, Jun Lu, Long-Long Cao, Mi Lin, Ru-Hong Tu, Chao-Hui Zheng, Ping Li, Chang-Ming Huang
Theranostics 2022; 12(4): 1904-1920. doi:10.7150/thno.66814
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Radiotracer stereochemistry affects substrate affinity and kinetics for improved imaging of system xC- in tumors
Hannah E. Greenwood, Richard Edwards, Norman Koglin, Mathias Berndt, Friedrich Baark, Jana Kim, George Firth, Eman Khalil, Andre Mueller, Timothy H. Witney
Theranostics 2022; 12(4): 1921-1936. doi:10.7150/thno.63237
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Unlabeled aspirin as an activatable theranostic MRI agent for breast cancer
Kowsalya Devi Pavuluri, Ethan Yang, Vinay Ayyappan, Kanchan Sonkar, Zheqiong Tan, Caitlin M. Tressler, Shaowei Bo, Adnan Bibic, Kristine Glunde, Michael T McMahon
Theranostics 2022; 12(4): 1937-1951. doi:10.7150/thno.53147
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

Making human pancreatic islet organoids: Progresses on the cell origins, biomaterials and three-dimensional technologies
Lai Jiang, Yiru Shen, Yajing Liu, Lei Zhang, Wei Jiang
Theranostics 2022; 12(4): 1537-1556. doi:10.7150/thno.66670
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Fibroblast activation protein-based theranostics in cancer research: A state-of-the-art review
Liang Zhao, Jianhao Chen, Yizhen Pang, Kaili Fu, Qihang Shang, Hua Wu, Long Sun, Qin Lin, Haojun Chen
Theranostics 2022; 12(4): 1557-1569. doi:10.7150/thno.69475
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Pathophysiology of blood brain barrier dysfunction during chronic cerebral hypoperfusion in vascular cognitive impairment
Vismitha Rajeev, David Y. Fann, Quynh Nhu Dinh, Hyun Ah Kim, T. Michael De Silva, Mitchell K.P. Lai, Christopher Li-Hsian Chen, Grant R. Drummond, Christopher G. Sobey, Thiruma V. Arumugam
Theranostics 2022; 12(4): 1639-1658. doi:10.7150/thno.68304
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Tumor-derived extracellular vesicles as messengers of natural products in cancer treatment
Yuanxin Xu, Kuanhan Feng, Huacong Zhao, Liuqing Di, Lei Wang, Ruoning Wang
Theranostics 2022; 12(4): 1683-1714. doi:10.7150/thno.67775
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Magnetic particles in motion: magneto-motive imaging and sensing
Kelsey P. Kubelick, Mohammad Mehrmohammadi
Theranostics 2022; 12(4): 1783-1799. doi:10.7150/thno.54056
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

An update of label-free protein target identification methods for natural active products
Zhao Cui, Caifeng Li, Peng Chen, Hongjun Yang
Theranostics 2022; 12(4): 1829-1854. doi:10.7150/thno.68804
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

SERS Tags for Biomedical Detection and Bioimaging
Huiqiao Liu, Xia Gao, Chen Xu, Dingbin Liu
Theranostics 2022; 12(4): 1870-1903. doi:10.7150/thno.66859
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Errata

Cancer-associated Fibroblast-derived IL-6 Promotes Head and Neck Cancer Progression via the Osteopontin-NF-kappa B Signaling Pathway: Erratum
Xing Qin, Ming Yan, Xu Wang, Qin Xu, Xiaoning Wang, Xueqin Zhu, Jianbo Shi, Zhihui Li, Jianjun Zhang, Wantao Chen
Theranostics 2022; 12(4): 1730-1731. doi:10.7150/thno.69175
Abstract Full text PDF PubMed PMC


PIWIL3/OIP5-AS1/miR-367-3p/CEBPA feedback loop regulates the biological behavior of glioma cells: Erratum
Xiaobai Liu, Jian Zheng, Yixue Xue, Hai Yu, Wei Gong, Ping Wang, Zhen Li, Yunhui Liu
Theranostics 2022; 12(4): 1732-1733. doi:10.7150/thno.69398
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Minimally invasive implantation and decreased inflammation reduce osteoinduction of biomaterial: Erratum
Zifan Zhao, Qin Zhao, Bin Gu, Chengcheng Yin, Kailun Shen, Hua Tang, Haibin Xia, Xiaoxin Zhang, Yanbing Zhao, Xiangliang Yang, Yufeng Zhang
Theranostics 2022; 12(4): 1734-1735. doi:10.7150/thno.70279
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Epigenomic characterization of a p53-regulated 3p22.2 tumor suppressor that inhibits STAT3 phosphorylation via protein docking and is frequently methylated in esophageal and other carcinomas: Erratum
Lili Li, Juan Xu, Guohua Qiu, Jianming Ying, Zhenfang Du, Tingxiu Xiang, Kai Yau Wong, Gopesh Srivastava, Xiao-Feng Zhu, Tony S Mok, Anthony TC Chan, Francis KL Chan, Richard F Ambinder, Qian Tao
Theranostics 2022; 12(4): 1736-1737. doi:10.7150/thno.70351
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Popup Image