Inside back cover v12i5 Inside front cover v12i5 Back issue cover v12i5 Issue cover v12i5

◂ Previous issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 12 (5); 2022

Research Papers

Graphic abstract

Claudin-5 binder enhances focused ultrasound-mediated opening in an in vitro blood-brain barrier model
Liyu Chen, Ratneswary Sutharsan, Jonathan LF Lee, Esteban Cruz, Blaise Asnicar, Tishila Palliyaguru, Joanna M Wasielewska, Arnaud Gaudin, Jae Song, Gerhard Leinenga, Jürgen Götz
Theranostics 2022; 12(5): 1952-1970. doi:10.7150/thno.65539
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Macitentan improves antitumor immune responses by inhibiting the secretion of tumor-derived extracellular vesicle PD-L1
Chan-Hyeong Lee, Ju-Hyun Bae, Eun-Ji Choe, Ju-Mi Park, Seong-Sik Park, Hee Jin Cho, Byoung-Joon Song, Moon-Chang Baek
Theranostics 2022; 12(5): 1971-1987. doi:10.7150/thno.68864
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Characterization and modulation of surface charges to enhance extracellular vesicle isolation in plasma
Hyun-Kyung Woo, Young Kwan Cho, Chang Yeol Lee, Haeun Lee, Cesar M. Castro, Hakho Lee
Theranostics 2022; 12(5): 1988-1998. doi:10.7150/thno.69094
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Anti-PD-L1 peptide-conjugated prodrug nanoparticles for targeted cancer immunotherapy combining PD-L1 blockade with immunogenic cell death
Yujeong Moon, Man Kyu Shim, Jiwoong Choi, Suah Yang, Jinseong Kim, Wan Su Yun, Hanhee Cho, Jung Yeon Park, Yongju Kim, Joon-Kyung Seong, Kwangmeyung Kim
Theranostics 2022; 12(5): 1999-2014. doi:10.7150/thno.69119
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Faecal microbiome and metabolic signatures in rectal neuroendocrine tumors
Wei Hu, Ze Min Chen, Xia Xi Li, Lan Lu, Gen Hua Yang, Zheng Xia Lei, Li Juan You, Xiao Bing Cui, Si Cun Lu, Zhi Yong Zhai, Zhi Yu Zeng, Ye Chen, Si Lin Huang, Wei Gong
Theranostics 2022; 12(5): 2015-2027. doi:10.7150/thno.66464
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Self-assembly of nanomicelles with rationally designed multifunctional building blocks for synergistic chemo-photodynamic therapy
Guidong Gong, Jiezhou Pan, Yunxiang He, Jiaojiao Shang, Xiaoling Wang, Yaoyao Zhang, Guolin Zhang, Fei Wang, Gang Zhao, Junling Guo
Theranostics 2022; 12(5): 2028-2040. doi:10.7150/thno.68563
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Heterogeneity of tyrosine-based melanin anabolism regulates pulmonary and cerebral organotropic colonization microenvironment of melanoma cells
Xuefeng Wang, Yu Chen, Bin Lan, Yu Wang, Wansong Lin, Xu Jiang, Jiayin Ye, Bingxue Shang, Chao Feng, Jun Liu, Jingjie Zhai, Muhan Xu, Qing Li, Liangyu Lin, Mingyuan Hu, Fanjun Zheng, Ling Chen, Changshun Shao, Ying Wang, Yufang Shi
Theranostics 2022; 12(5): 2063-2079. doi:10.7150/thno.69198
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

HDAC5 modulates PD-L1 expression and cancer immunity via p65 deacetylation in pancreatic cancer
Yingke Zhou, Xin Jin, Haixin Yu, Gengdu Qin, Penglin Pan, Jingyuan Zhao, Taoyu Chen, Xueyi Liang, Yan Sun, Bo Wang, Dianyun Ren, Shikai Zhu, Heshui Wu
Theranostics 2022; 12(5): 2080-2094. doi:10.7150/thno.69444
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Rho Kinase regulates neutrophil NET formation that is involved in UVB-induced skin inflammation
Minghui Li, Xing Lyu, James Liao, Victoria P. Werth, Ming-Lin Liu
Theranostics 2022; 12(5): 2133-2149. doi:10.7150/thno.66457
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Exchange of cellular components between platelets and tumor cells: impact on tumor cells behavior
Alba Rodriguez-Martinez, Iris Simon-Saez, Sonia Perales, Carmen Garrido-Navas, Alessandro Russo, Diego de Miguel-Perez, Ignacio Puche-Sanz, Clara Alaminos, Jorge Ceron, Jose A. Lorente, Maria Pilar Molina, Coral Gonzalez, Massimo Cristofanilli, Alba Ortigosa-Palomo, Pedro J. Real, Christian Rolfo, María J. Serrano
Theranostics 2022; 12(5): 2150-2161. doi:10.7150/thno.64252
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Multi-modal molecular imaging maps the correlation between tumor microenvironments and nanomedicine distribution
Nicole Strittmatter, Jennifer I. Moss, Alan M. Race, Daniel Sutton, Jaime Rodriguez Canales, Stephanie Ling, Edmond Wong, Joanne Wilson, Aaron Smith, Colin Howes, Josephine Bunch, Simon T. Barry, Richard J.A. Goodwin, Marianne B. Ashford
Theranostics 2022; 12(5): 2162-2174. doi:10.7150/thno.68000
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Non-invasive photobiomodulation treatment in an Alzheimer Disease-like transgenic rat model
Luodan Yang, Chongyun Wu, Emily Parker, Yong Li, Yan Dong, Lorelei Tucker, Darrell W. Brann, Hung Wen Lin, Quanguang Zhang
Theranostics 2022; 12(5): 2205-2231. doi:10.7150/thno.70756
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Interleukin 33-mediated inhibition of A-type K+ channels induces sensory neuronal hyperexcitability and nociceptive behaviors in mice
Yiru Wang, Xinyi Wang, Renfei Qi, Ying Lu, Yu Tao, Dongsheng Jiang, Yufang Sun, Xinghong Jiang, Chunfeng Liu, Yuan Zhang, Jin Tao
Theranostics 2022; 12(5): 2232-2247. doi:10.7150/thno.69320
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Hepatic RACK1 deficiency protects against fulminant hepatitis through myeloid-derived suppressor cells
Genyu Liu, Qingyang Wang, Lijiao Deng, Xiaofeng Huang, Guang Yang, Qianqian Cheng, Tingting Guo, Lu Guo, Chunxiao Niu, Xiqin Yang, Jie Dong, Jiyan Zhang
Theranostics 2022; 12(5): 2248-2265. doi:10.7150/thno.65916
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Ferroptotic stress promotes macrophages against intracellular bacteria
Ruonan Ma, Ling Fang, Lei Chen, Xiaonan Wang, Jing Jiang, Lizeng Gao
Theranostics 2022; 12(5): 2266-2289. doi:10.7150/thno.66663
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Turing milk into pro-apoptotic oral nanotherapeutic: De novo bionic chiral-peptide supramolecule for cancer targeted and immunological therapy
Wangxiao He, Zhang Zhang, Wenguang Yang, Xiaoqiang Zheng, Weiming You, Yu Yao, Jin Yan, Wenjia Liu
Theranostics 2022; 12(5): 2322-2334. doi:10.7150/thno.70568
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

A low molecular weight multifunctional theranostic molecule for the treatment of prostate cancer
Xinning Wang, Rongcan Sun, Jing Wang, Jing Li, Ethan Walker, Aditi Shirke, Gopolakrishnan Ramamurthy, Lingpeng Shan, Dong Luo, Lauren Carmon, James P. Basilion
Theranostics 2022; 12(5): 2335-2350. doi:10.7150/thno.68715
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

SNX10-mediated degradation of LAMP2A by NSAIDs inhibits chaperone-mediated autophagy and induces hepatic lipid accumulation
Wonseok Lee, Hyun Young Kim, You-Jin Choi, Seung-Hwan Jung, Yoon Ah Nam, Yunfan Zhang, Sung Ho Yun, Tong-Shin Chang, Byung-Hoon Lee
Theranostics 2022; 12(5): 2351-2369. doi:10.7150/thno.70692
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Ultrasound imaging tracking of mesenchymal stem cells intracellularly labeled with biosynthetic gas vesicles for treatment of rheumatoid arthritis
Zheli Gong, Yanni He, Meijun Zhou, Huijuan Xin, Min Pan, Muhammad Fiaz, Hongmei Liu, Fei Yan
Theranostics 2022; 12(5): 2370-2382. doi:10.7150/thno.66905
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Targeting the anti-apoptotic Bcl-2 family proteins: machine learning virtual screening and biological evaluation of new small molecules
Elisabetta Valentini, Simona D'Aguanno, Marta Di Martile, Camilla Montesano, Virginia Ferraresi, Alexandros Patsilinakos, Manuela Sabatino, Lorenzo Antonini, Martina Chiacchiarini, Sergio Valente, Antonello Mai, Gianni Colotti, Rino Ragno, Daniela Trisciuoglio, Donatella Del Bufalo
Theranostics 2022; 12(5): 2427-2444. doi:10.7150/thno.64233
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

In vivo outer hair cell gene editing ameliorates progressive hearing loss in dominant-negative Kcnq4 murine model
Byunghwa Noh, John Hoon Rim, Ramu Gopalappa, Haiyue Lin, Kyu Min Kim, Min Jin Kang, Heon Yung Gee, Jae Young Choi, Hyongbum Henry Kim, Jinsei Jung
Theranostics 2022; 12(5): 2465-2482. doi:10.7150/thno.67781
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Cardiomyocytic FoxP3 is involved in Parkin-mediated mitophagy during cardiac remodeling and the regulatory role of triptolide
Xi-Chun Pan, Ya-Lan Xiong, Jia-Hui Hong, Ya Liu, Yan-Yan Cen, Tao Liu, Qun-Fang Yang, Hui Tao, Yu-Nong Li, Hai-Gang Zhang
Theranostics 2022; 12(5): 2483-2501. doi:10.7150/thno.71102
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

Phage display derived peptides for Alzheimer's disease therapy and diagnosis
Xiancheng Zhang, Xiaoyu Zhang, Huiling Gao, Guangyan Qing
Theranostics 2022; 12(5): 2041-2062. doi:10.7150/thno.68636
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Advances in aptamers against Aβ and applications in Aβ detection and regulation for Alzheimer's disease
Yan Zheng, Limin Zhang, Jinge Zhao, Lingyun Li, Minxuan Wang, Peifeng Gao, Qing Wang, Xiaoling Zhang, Weizhi Wang
Theranostics 2022; 12(5): 2095-2114. doi:10.7150/thno.69465
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Platinum-based drugs for cancer therapy and anti-tumor strategies
Chunyu Zhang, Chao Xu, Xueyun Gao, Qingqiang Yao
Theranostics 2022; 12(5): 2115-2132. doi:10.7150/thno.69424
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Recent progress in cryoablation cancer therapy and nanoparticles mediated cryoablation
Kijung Kwak, Bo Yu, Robert J. Lewandowski, Dong-Hyun Kim
Theranostics 2022; 12(5): 2175-2204. doi:10.7150/thno.67530
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Versatile carbon nanoplatforms for cancer treatment and diagnosis: strategies, applications and future perspectives
Lu Tang, Jing Li, Ting Pan, Yue Yin, Yijun Mei, Qiaqia Xiao, Ruotong Wang, Ziwei Yan, Wei Wang
Theranostics 2022; 12(5): 2290-2321. doi:10.7150/thno.69628
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Recent advances in nanotechnology for eradicating bacterial biofilm
Célia Sahli, Sergio E. Moya, John S. Lomas, Christine Gravier-Pelletier, Romain Briandet, Miryana Hémadi
Theranostics 2022; 12(5): 2383-2405. doi:10.7150/thno.67296
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Molecular imprinting of glycoproteins: From preparation to cancer theranostics
Muhammad Mujahid Ali, Shoujun Zhu, Farrukh Raza Amin, Dilshad Hussain, Zhenxia Du, Lianghai Hu
Theranostics 2022; 12(5): 2406-2426. doi:10.7150/thno.69189
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The relevance of organelle interactions in cellular senescence
Jiewu Huang, Ping Meng, Cheng Wang, Yunfang Zhang, Lili Zhou
Theranostics 2022; 12(5): 2445-2464. doi:10.7150/thno.70588
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Popup Image