Inside back cover v14i9 Inside front cover v14i9 Back issue cover v14i9 Issue cover v14i9

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 14 (9); 2024

Research Papers

Graphic abstract

PRL1 and PRL3 promote macropinocytosis via its lipid phosphatase activity
Zu Ye, Chee Ping Ng, Haidong Liu, Qimei Bao, Shengfeng Xu, Dan Zu, Yanhua He, Yixing Huang, Abdul Qader Omer Al-Aidaroos, Ke Guo, Jie Li, Lai Ping Yaw, Qiancheng Xiong, Min Thura, Weihui Zheng, Fenghui Guan, Xiangdong Cheng, Yin Shi, Qi Zeng
Theranostics 2024; 14(9): 3423-3438. doi:10.7150/thno.93127
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Developing targeted therapies for neuroblastoma by dissecting the effects of metabolic reprogramming on tumor microenvironments and progression
Wenyi Jin, Yubiao Zhang, Zhijie Zhao, Mingyong Gao
Theranostics 2024; 14(9): 3439-3469. doi:10.7150/thno.93962
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

GPAT3 is a potential therapeutic target to overcome sorafenib resistance in hepatocellular carcinoma
Yu Zhou, Huakan Zhao, Ran Ren, Mingyue Zhou, Jiangang Zhang, Zhijuan Wu, Yu Chen, Juan Lei, Yang Chen, Ying Yu, Yongsheng Li
Theranostics 2024; 14(9): 3470-3485. doi:10.7150/thno.92646
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Deciphering m6A methylation in monocyte-mediated cardiac fibrosis and monocyte-hitchhiked erythrocyte microvesicle biohybrid therapy
Jiawen Li, Li Wei, Kaifeng Hu, Yunxiang He, Guidong Gong, Qisong Liu, Yue Zhang, Kaiyu Zhou, Junling Guo, Yimin Hua, Jun Tang, Yifei Li
Theranostics 2024; 14(9): 3486-3508. doi:10.7150/thno.95664
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Targeting endothelial glycolytic reprogramming by tsRNA-1599 for ocular anti-angiogenesis therapy
Xiao-yan Han, Ling-jie Kong, Duo Li, Ming Tong, Xiu-miao Li, Chen Zhao, Qin Jiang, Biao Yan
Theranostics 2024; 14(9): 3509-3525. doi:10.7150/thno.96946
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Single cell analyses reveal the PD-1 blockade response-related immune features in hepatocellular carcinoma
Yao Li, Fengwei Li, Lei Xu, Xiaodong Shi, Hui Xue, Jianwei Liu, Shilei Bai, Yeye Wu, Zhao Yang, Feng Xue, Yong Xia, Hui Dong, Feng Shen, Kui Wang
Theranostics 2024; 14(9): 3526-3547. doi:10.7150/thno.95971
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

A novel selenium analog of HDACi-based twin drug induces apoptosis and cell cycle arrest via CDC25A to improve prostate cancer therapy
Zhiyong Shi, Miaomiao Liu, Xiaowen Zhang, Jingyang Wang, Junwei Zhang, Zeyan Peng, Li Meng, Ruijing Wang, Lihong Guo, Qiang Zhang, Jing Li, Liang Yang, Jie Liu, Yang Xu, Jie Yan, Jianlin Cui, Shan Ren, Yang Gao, Yanming Wang, Zhi Qi
Theranostics 2024; 14(9): 3565-3582. doi:10.7150/thno.92119
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Extracellular vesicles from apoptotic BMSCs ameliorate osteoporosis via transporting regenerative signals
Maojiao Li, Qi Tang, Chengcheng Liao, Zhuo Wang, Siyuan Zhang, Qingqing Liang, Cheng Liang, Xiaodong Liu, Jingyi Zhang, Weidong Tian, Li Liao
Theranostics 2024; 14(9): 3583-3602. doi:10.7150/thno.96174
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Highlighting fibroblast plasticity in lung fibrosis: the WI-38 cell line as a model for investigating the myofibroblast and lipofibroblast switch
Esmeralda Vásquez-Pacheco, Manuela Marega, Arun Lingampally, Julien Fassy, Marin Truchi, Kerstin Goth, Lisa Trygub, Sara Taghizadeh, Marek Bartkuhn, Ioannis Alexopoulos, Ying Dong, Kevin Lebrigand, Andreas Gunther, Chengshui Chen, JinSan Zhang, Cho-Ming Chao, Denise Al Alam, Elie El Agha, Bernard Mari, Saverio Bellusci, Stefano Rivetti
Theranostics 2024; 14(9): 3603-3622. doi:10.7150/thno.93519
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

PSMA-PET follow-up to assess response in patients not receiving PSMA therapy: Is there value beyond localization of disease?
Alina T. Küper, David Kersting, Tugce Telli, Ken Herrmann, Axel Rominger, Ali Afshar-Oromieh, Leonor Lopes, Sofia Karkampouna, Kuangyu Shi, Moon Kim, Boris Hadaschik, Christopher Darr, Lale Umutlu, Wolfgang P. Fendler, Robert Seifert
Theranostics 2024; 14(9): 3623-3633. doi:10.7150/thno.96738
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Modularized supramolecular assemblies for hypoxia-activatable fluorescent visualization and image-guided theranostics
Wen Liu, Bincheng Wang, Bei Guo, Junbin Zhu, Zejun Xu, Jiayue Xu, Zhen Wang, Guodong Sun, Wei Wang, Yi Zhang, Wei Xue
Theranostics 2024; 14(9): 3634-3652. doi:10.7150/thno.95590
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Chronic stress dysregulates the Hippo/YAP/14-3-3η pathway and induces mitochondrial damage in basolateral amygdala in a mouse model of depression
Yan Zhao, Yulong Chen, Chihua Guo, Pingping Li, Zhao Cheng, Lei Zheng, Baoyong Sha, Hao Xu, Xingli Su, Yunpeng Wang
Theranostics 2024; 14(9): 3653-3673. doi:10.7150/thno.92676
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Towards effective CAIX-targeted radionuclide and checkpoint inhibition combination therapy for advanced clear cell renal cell carcinoma
Simone C. Kleinendorst, Egbert Oosterwijk, Janneke Molkenboer-Kuenen, Cathelijne Frielink, Gerben M. Franssen, Daan F. Boreel, Giulia Tamborino, Manon Gloudemans, Merel Hendrikx, Dennis Kroon, Jopp Hillen, Johan Bussink, Stijn Muselaers, Peter Mulders, Mark W. Konijnenberg, Michael P. Wheatcroft, Kwame Twumasi-Boateng, Sandra Heskamp
Theranostics 2024; 14(9): 3693-3707. doi:10.7150/thno.96944
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Enhancing precision: A predictive model for 177Lu-DOTATATE treatment response in neuroendocrine tumors using quantitative 68Ga-DOTATATE PET and clinicopathological biomarkers
Azadeh Akhavanallaf, Sonal Joshi, Arathi Mohan, Francis P Worden, John C Krauss, Habib Zaidi, Kirk Frey, Krithika Suresh, Yuni K Dewaraja, Ka Kit Wong
Theranostics 2024; 14(9): 3708-3718. doi:10.7150/thno.98053
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

FUNDC1 alleviates doxorubicin-induced cardiotoxicity by restoring mitochondrial-endoplasmic reticulum contacts and blocked autophagic flux
Weibin He, Zhongchan Sun, Guang Tong, Lin Zeng, Wenlong He, Xiaopan Chen, Cien Zhen, Pengyuan Chen, Ning Tan, Pengcheng He
Theranostics 2024; 14(9): 3719-3738. doi:10.7150/thno.92771
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

An injectable magnesium-loaded hydrogel releases hydrogen to promote osteoporotic bone repair via ROS scavenging and immunomodulation
Hang Zhou, Zhongyuan He, Youde Cao, Lei Chu, Bing Liang, Kexiao Yu, Zhongliang Deng
Theranostics 2024; 14(9): 3739-3759. doi:10.7150/thno.97412
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Sleep deprivation causes gut dysbiosis impacting on systemic metabolomics leading to premature ovarian insufficiency in adolescent mice
Jiamao Yan, Xiaoyuan Zhang, Kexin Zhu, Mubin Yu, Qingchun Liu, Massimo De Felici, Teng Zhang, Junjie Wang, Wei Shen
Theranostics 2024; 14(9): 3760-3776. doi:10.7150/thno.95197
Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

Theranostic digital twins: Concept, framework and roadmap towards personalized radiopharmaceutical therapies
Hamid Abdollahi, Fereshteh Yousefirizi, Isaac Shiri, Julia Brosch-Lenz, Elahe Mollaheydar, Ali Fele-Paranj, Kuangyu Shi, Habib Zaidi, Ian Alberts, Madjid Soltani, Carlos Uribe, Babak Saboury, Arman Rahmim
Theranostics 2024; 14(9): 3404-3422. doi:10.7150/thno.93973
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Metronomic chemotherapy in cancer treatment: new wine in an old bottle
Huai-liang Wu, Han-xing Zhou, Li-min Chen, Shu-sen Wang
Theranostics 2024; 14(9): 3548-3564. doi:10.7150/thno.95619
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Trop2-targeted therapies in solid tumors: advances and future directions
Xinlin Liu, Leina Ma, Jiyixuan Li, Li Sun, Ying Yang, Ting Liu, Dongming Xing, Saisai Yan, Miao Zhang
Theranostics 2024; 14(9): 3674-3692. doi:10.7150/thno.98178
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image