Inside back cover v11i3 Inside front cover v11i3 Back issue cover v11i3 Issue cover v11i3

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 11 (3); 2021

Research Papers

Graphic abstract

The 14-3-3σ protein promotes HCC anoikis resistance by inhibiting EGFR degradation and thereby activating the EGFR-dependent ERK1/2 signaling pathway
Jia Song, Yachong Liu, Furong Liu, Lu Zhang, Ganxun Li, Chaoyi Yuan, Chengpeng Yu, Xun Lu, Qiumeng Liu, Xiaoping Chen, Huifang Liang, Zeyang Ding, Bixiang Zhang
Theranostics 2021; 11(3): 996-1015. doi:10.7150/thno.51646
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

CXCL12-mediated monocyte transmigration into brain perivascular space leads to neuroinflammation and memory deficit in neuropathic pain
Chun-Lin Mai, Zhi Tan, Ya-Nan Xu, Jing-Jun Zhang, Zhen-Hua Huang, Dong Wang, Hui Zhang, Wen-Shan Gui, Jun Zhang, Zhen-Jia Lin, Ying-Tong Meng, Xiao Wei, Ying-Tao Jie, Peter M. Grace, Long-Jun Wu, Li-Jun Zhou, Xian-Guo Liu
Theranostics 2021; 11(3): 1059-1078. doi:10.7150/thno.44364
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Therapeutic inhibition of miR-802 protects against obesity through AMPK-mediated regulation of hepatic lipid metabolism
Yangyue Ni, Zhipeng Xu, Chen Li, Yuxiao Zhu, Ran Liu, Fan Zhang, Hao Chang, Maining Li, Liang Sheng, Zhong Li, Min Hou, Lin Chen, Hong You, Donald P. McManus, Wei Hu, Yinong Duan, Yu Liu, Minjun Ji
Theranostics 2021; 11(3): 1079-1099. doi:10.7150/thno.49354
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

IGF2BP1 overexpression stabilizes PEG10 mRNA in an m6A-dependent manner and promotes endometrial cancer progression
Lin Zhang, Yicong Wan, Zihan Zhang, Yi Jiang, Zhiyue Gu, Xiaoling Ma, Sipei Nie, Jing Yang, Jinghe Lang, Wenjun Cheng, Lan Zhu
Theranostics 2021; 11(3): 1100-1114. doi:10.7150/thno.49345
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

ERK1/2 inhibition reduces vascular calcification by activating miR-126-3p-DKK1/LRP6 pathway
Peng Zeng, Jie Yang, Lipei Liu, Xiaoxiao Yang, Zhi Yao, Chuanrui Ma, Haibo Zhu, Jiamin Su, Qian Zhao, Ke Feng, Shu Yang, Yan Zhu, Xiaoju Li, Wenguang Wang, Yajun Duan, Jihong Han, Yuanli Chen
Theranostics 2021; 11(3): 1129-1146. doi:10.7150/thno.49771
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Intravenous transplantation of olfactory ensheathing cells reduces neuroinflammation after spinal cord injury via interleukin-1 receptor antagonist
Lijian Zhang, Xiaoqing Zhuang, Päivi Kotitalo, Thomas Keller, Anna Krzyczmonik, Merja Haaparanta-Solin, Olof Solin, Sarita Forsback, Tove J. Grönroos, Chunlei Han, Francisco R. López-Picón, Hechun Xia
Theranostics 2021; 11(3): 1147-1161. doi:10.7150/thno.52197
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Three-dimensional Imaging Coupled with Topological Quantification Uncovers Retinal Vascular Plexuses Undergoing Obliteration
Chih-Chiang Chang, Alison Chu, Scott Meyer, Yichen Ding, Michel M. Sun, Parinaz Abiri, Kyung In Baek, Varun Gudapati, Xili Ding, Pierre Guihard, Kristina I. Bostrom, Song Li, Lynn K. Gordon, Jie J. Zheng, Tzung K. Hsiai
Theranostics 2021; 11(3): 1162-1175. doi:10.7150/thno.53073
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Apolipoprotein E, low-density lipoprotein receptor, and immune cells control blood-brain barrier penetration by AAV-PHP.eB in mice
Bao-Shu Xie, Xin Wang, Yao-Hua Pan, Gan Jiang, Jun-Feng Feng, Yong Lin
Theranostics 2021; 11(3): 1177-1191. doi:10.7150/thno.46992
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Suppressing Sart1 to modulate macrophage polarization by siRNA-loaded liposomes: a promising therapeutic strategy for pulmonary fibrosis
Ting Pan, Qing Zhou, Kang Miao, Lei Zhang, Guorao Wu, Jun Yu, Yongjian Xu, Weining Xiong, Yong Li, Yi Wang
Theranostics 2021; 11(3): 1192-1206. doi:10.7150/thno.48152
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

M2 microglial small extracellular vesicles reduce glial scar formation via the miR-124/STAT3 pathway after ischemic stroke in mice
Zongwei Li, Yaying Song, Tingting He, Ruoxue Wen, Yongfang Li, Tingting Chen, Shuxian Huang, Yongting Wang, Yaohui Tang, FanXia Shen, Heng-Li Tian, Guo-Yuan Yang, Zhijun Zhang
Theranostics 2021; 11(3): 1232-1248. doi:10.7150/thno.48761
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Low-density lipoprotein receptor-related protein 6 regulates cardiomyocyte-derived paracrine signaling to ameliorate cardiac fibrosis
Xiang Wang, Yan Zou, Zhidan Chen, Yang Li, Le Pan, Ying Wang, Ming Liu, Chao Yin, Jian Wu, Chunjie Yang, Lei Zhang, Chenze Li, Zheyong Huang, Daowen Wang, Juying Qian, Junbo Ge, Yunzeng Zou, Hui Gong
Theranostics 2021; 11(3): 1249-1268. doi:10.7150/thno.48787
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Effects of prenatal photobiomodulation treatment on neonatal hypoxic ischemia in rat offspring
Luodan Yang, Yan Dong, Chongyun Wu, Hannah Youngblood, Yong Li, Xuemei Zong, Lei Li, Tongda Xu, Quanguang Zhang
Theranostics 2021; 11(3): 1269-1294. doi:10.7150/thno.49672
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Blocking NHE1 stimulates glioma tumor immunity by restoring OXPHOS function of myeloid cells
Md Nabiul Hasan, Lanxin Luo, Dawei Ding, Shanshan Song, Mohammad Iqbal H. Bhuiyan, Ruijia Liu, Lesley M. Foley, Xiudong Guan, Gary Kohanbash, T. Kevin Hitchens, Maria G. Castro, Zhongling Zhang, Dandan Sun
Theranostics 2021; 11(3): 1295-1309. doi:10.7150/thno.50150
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Identification of novel CD44v6-binding peptides that block CD44v6 and deliver a pro-apoptotic peptide to tumors to inhibit tumor growth and metastasis in mice
Fatima Khan, Smriti Gurung, Gowri Rangaswamy Gunassekaran, Sri Murugan Poongkavithai Vadevoo, Lianhua Chi, Uttapol Permpoon, Md. Enamul Haque, Yun-Ki Lee, Soo-Woong Lee, Soyoun Kim, Byungheon Lee
Theranostics 2021; 11(3): 1326-1344. doi:10.7150/thno.50564
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Molecular stratification by BCL2A1 and AIM2 provides additional prognostic value in penile squamous cell carcinoma
Xingliang Tan, Dong Chen, Shengjie Guo, Yanjun Wang, Yuantao Zou, Zhiming Wu, Fangjian Zhou, Zike Qin, Zhuowei Liu, Yun Cao, Chunhua Lin, Gangjun Yuan, Kai Yao
Theranostics 2021; 11(3): 1364-1376. doi:10.7150/thno.51725
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Phosphoproteomics identify arachidonic-acid-regulated signal transduction pathways modulating macrophage functions with implications for ovarian cancer
Raimund Dietze, Mohamad K. Hammoud, María Gómez-Serrano, Annika Unger, Tim Bieringer, Florian Finkernagel, Anna M. Sokol, Andrea Nist, Thorsten Stiewe, Silke Reinartz, Viviane Ponath, Christian Preußer, Elke Pogge von Strandmann, Sabine Müller-Brüsselbach, Johannes Graumann, Rolf Müller
Theranostics 2021; 11(3): 1377-1395. doi:10.7150/thno.52442
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Circular RNA circDLC1 inhibits MMP1-mediated liver cancer progression via interaction with HuR
Hailing Liu, Tian Lan, Hui Li, Lin Xu, Xing Chen, Haotian Liao, Xiangzheng Chen, Jinpeng Du, Yunshi Cai, Jinju Wang, Xuefeng Li, Jiwei Huang, Kefei Yuan, Yong Zeng
Theranostics 2021; 11(3): 1396-1411. doi:10.7150/thno.53227
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Network- and systems-based re-engineering of dendritic cells with non-coding RNAs for cancer immunotherapy
Xin Lai, Florian S. Dreyer, Martina Cantone, Martin Eberhardt, Kerstin F. Gerer, Tanushree Jaitly, Steffen Uebe, Christopher Lischer, Arif Ekici, Jürgen Wittmann, Hans-Martin Jäck, Niels Schaft, Jan Dörrie, Julio Vera
Theranostics 2021; 11(3): 1412-1428. doi:10.7150/thno.53092
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Breast cancer exosomes contribute to pre-metastatic niche formation and promote bone metastasis of tumor cells
Xinxin Yuan, Niansong Qian, Shukuan Ling, Yuheng Li, Weijia Sun, Jianwei Li, Ruikai Du, Guohui Zhong, Caizhi Liu, Guotao Yu, Dengchao Cao, Zizhong Liu, Yinbo Wang, Zhihong Qi, Yingpeng Yao, Fang Wang, Jingjing Liu, Shanshan Hao, Xiaoyan Jin, Yinlong Zhao, Jianqi Xue, Dingsheng Zhao, Xingcheng Gao, Shuai Liang, Youyou Li, Jinping Song, Shuyang Yu, Yingxian Li
Theranostics 2021; 11(3): 1429-1445. doi:10.7150/thno.45351
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Tofacitinib restores the balance of γδTreg/γδT17 cells in rheumatoid arthritis by inhibiting the NLRP3 inflammasome
Xinyu Yang, Ning Zhan, Yang Jin, Hanzhi Ling, Chipeng Xiao, Zhen Xie, Hao Zhong, Xinxin Yu, Runhua Tang, Jinglan Ma, Jubo Guan, Guoyu Yin, Gan Wu, Liangjing Lu, Jianguang Wang
Theranostics 2021; 11(3): 1446-1457. doi:10.7150/thno.47860
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Proteasome activator PA200 maintains stability of histone marks during transcription and aging
Tian-Xia Jiang, Shuang Ma, Xia Han, Zi-Yu Luo, Qian-Qian Zhu, Tomoki Chiba, Wei Xie, Kui Lin, Xiao-Bo Qiu
Theranostics 2021; 11(3): 1458-1472. doi:10.7150/thno.48744
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

H3K27 acetylation activated-COL6A1 promotes osteosarcoma lung metastasis by repressing STAT1 and activating pulmonary cancer-associated fibroblasts
Ying Zhang, Zhaoyong Liu, Xia Yang, Weiqing Lu, Yelong Chen, Youbin Lin, Jin Wang, Suxia Lin, Jing-Ping Yun
Theranostics 2021; 11(3): 1473-1492. doi:10.7150/thno.51245
Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

Metabolic regulatory crosstalk between tumor microenvironment and tumor-associated macrophages
Degao Chen, Xiaomei Zhang, Zhongjun Li, Bo Zhu
Theranostics 2021; 11(3): 1016-1030. doi:10.7150/thno.51777
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Extracellular vesicle-shuttled miRNAs: a critical appraisal of their potential as nano-diagnostics and nano-therapeutics in type 2 diabetes mellitus and its cardiovascular complications
Francesco Prattichizzo, Giulia Matacchione, Angelica Giuliani, Jacopo Sabbatinelli, Fabiola Olivieri, Paola de Candia, Valeria De Nigris, Antonio Ceriello
Theranostics 2021; 11(3): 1031-1045. doi:10.7150/thno.51605
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The pivotal roles of exosomes derived from endogenous immune cells and exogenous stem cells in myocardial repair after acute myocardial infarction
Yu-Yan Xiong, Zhao-Ting Gong, Rui-Jie Tang, Yue-Jin Yang
Theranostics 2021; 11(3): 1046-1058. doi:10.7150/thno.53326
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Putting the BRK on breast cancer: From molecular target to therapeutics
Hui Li Ang, Yi Yuan, Xianning Lai, Tuan Zea Tan, Lingzhi Wang, Benjamin BoJun Huang, Vijay Pandey, Ruby Yun-Ju Huang, Peter E. Lobie, Boon Cher Goh, Gautam Sethi, Celestial T. Yap, Ching Wan Chan, Soo Chin Lee, Alan Prem Kumar
Theranostics 2021; 11(3): 1115-1128. doi:10.7150/thno.49716
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Treatment of severe acute respiratory syndrome (SARS), Middle East respiratory syndrome (MERS), and coronavirus disease 2019 (COVID-19): a systematic review of in vitro, in vivo, and clinical trials
Young Joo Han, Keum Hwa Lee, Sojung Yoon, Seoung Wan Nam, Seohyun Ryu, Dawon Seong, Jae Seok Kim, Jun Young Lee, Jae Won Yang, Jin Hee Lee, Ai Koyanagi, Sung Hwi Hong, Elena Dragioti, Joaquim Radua, Lee Smith, Hans Oh, Ramy Abou Ghayda, Andreas Kronbichler, Maria Effenberger, Daniela Kresse, Sara Denicolò, Woosun Kang, Louis Jacob, Hanwul Shin, Jae Il Shin
Theranostics 2021; 11(3): 1207-1231. doi:10.7150/thno.48342
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

From biomarkers to therapeutic targets: the promise of PD-L1 in thyroid autoimmunity and cancer
Grégoire D'Andréa, Sandra Lassalle, Nicolas Guevara, Baharia Mograbi, Paul Hofman
Theranostics 2021; 11(3): 1310-1325. doi:10.7150/thno.50333
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Targeting transforming growth factor-β signaling for enhanced cancer chemotherapy
Jitang Chen, Ze-yang Ding, Si Li, Sha Liu, Chen Xiao, Zifu Li, Bi-xiang Zhang, Xiao-ping Chen, Xiangliang Yang
Theranostics 2021; 11(3): 1345-1363. doi:10.7150/thno.51383
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The Current Landscape of Antibody-based Therapies in Solid Malignancies
Ashu Shah, Sanchita Rauth, Abhijit Aithal, Sukhwinder Kaur, Koelina Ganguly, Catherine Orzechowski, Grish C Varshney, Maneesh Jain, Surinder K Batra
Theranostics 2021; 11(3): 1493-1512. doi:10.7150/thno.52614
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Recent advances in supramolecular antidotes
Hang Yin, Xiangjun Zhang, Jianwen Wei, Siyu Lu, David Bardelang, Ruibing Wang
Theranostics 2021; 11(3): 1513-1526. doi:10.7150/thno.53459
Full text PDF PubMed PMC

Retraction

Retraction of “MICAL2 Mediates p53 Ubiquitin Degradation through Oxidating p53 Methionine 40 and 160 and Promotes Colorectal Cancer Malignance”
Jinping Lu, Yuejin Li, Yuanzhong Wu, Shan Zhou, Chaojun Duan, Zigang Dong, Tiebang Kang, Faqing Tang
Theranostics 2021; 11(3): 1176. doi:10.7150/thno.55371
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image